Loading...

Какво е "Container-orchestration system"?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво е "Container-orchestration system"?

Ако вече сте придобили начални знания и умения в сферата на DevOps, вероятно ви е интересно да научите още неща свързани с темата. Ако това е така, то тогава е много вероятно да сте попадали на термина „Container-orchestration system“. Какво представлява това?

Какво е „Container-orchestration“?

Контейнерното оркестриране е автоматизация при разполагането, управлението, мащабирането и мрежовото свързване при контейнери. Ползата от тази автоматизация проличава най-силно при компании, които боравят с огромни обеми от контейнери.

Контейнерното оркестриране може да се прилага във всяка среда, в която използвате контейнери. Чрез нея с лекота можете да едно и също приложение в различни среди, без нуждата от редизайн. Ако вашите контейнери съдържат микросървиси, то те могат да направят оркестрирането на различни услуги, като съхранение, мрежова свързаност и сигурност, с една идея по-лесно.

Управлението на жизнения цикъл на контейнерите чрез оркестриране е сред отговорностите на DevOps екипите, които интегрират тази практика в CI/CD работните процеси (Continous Integration & Continuous Delivery). Контейнерното оркестриране се извършва с помощта на различни системи. Пример за такава система е Kubernetes.

Какво е Kubernetes?

Kubernetes (името на системата често пъти се стилизира и се изписва “k8s) е система за контейнерно оркестриране с отворен код. Тя се използва именно за горепосочените дейности: автоматично разполагане на приложения, мащабиране (скалиране) и управление. Първоначално системата е разработена от Google, но понастоящем се поддържа от Cloud Native Computing Foundation. Целта на техния продукт е да осигури „платформа за автоматизирано разполагане, скалиране и опериране на контейнери за приложения в условията на клъстъри от хостове“.

Kubernetes може да взаимодейства с широк спектър от други инструменти за поддръжка на контейнери, като Docker. Много от съществуващите днес облачни услуги предлагат Kubernetes-базирани платформи или инфраструктури като услуги (скър. „PaaS“ или „IaaS“).

Уменията за работа с Kubernetes са само една малка част от програмата на нашия курс „DevOps Fundamentals - юли 2020“. Той е предназначен за хората, които вече са направили своите първи стъпки в света на DevOps и желаят да усвоят още нови практики и инструменти, за да разширят своите DevOps умения. Ако имате тази основа и искате да я надградите - запишете се още днес, очакваме ви!