Loading...

Какво е "Framework"?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво е "Framework"?

Когато сте изправени пред задачата да напишете ново приложение сигурно въздъхвате при мисълта за множеството код, което ви предстои да обмислите и напишете. Или може би при мисълта да вземете вече съществуващ свой код и да го преработите? И двата метода са рискови, времеемки и с не особено висока ефективност. А дали няма и друг начин? Има разбира се и това е употребата на т.нар. „Frameworks

Какво е „Framework“?

Най-общо казано в програмирането “framework” наричаме софтуер, който носи в себе си базови функционалности в зависимост от типа приложение, който искаме да изграждаме. Това е така, тъй като приложенията от даден тип отговарят на определени нужди и така в един момент те започват да предлагат сходни решения и възможности. Разработчикът взема този общ софтуер и чрез добавяне на необходимия му код, той създава собственото приложение от което има нужда.

Казано иначе, един фреймуърк (или наричан още „технологична рамка“ или „софтуерна рамка“) представлява универсална, преизползваема софтуерна среда, която е стандартизиран способ за изграждане и разполагане на приложения. По този начин технологичните рамки ускоряват разработката на софтуерни приложения, продукти и различни решения. За целта технологичните рамки могат да включват и допълнителни приложения и инструменти като компилатори, библиотеки, application programming interface-и (API-та), като всичко това ви позволява пълноценна разработка.

Технологичните рамки имат няколко основни свойства, които ги различават от софтуерните библиотеки: инверсията на контрол (при което framework-ът „диктува“ на разработчика как да структурира програмата си и „следи“ поведението на потребителя), добавянето на допълнителен код (разработчикът може да модифицира технологичната рамка, чрез добавяне на външни модули код, които да му дадат нови възможности) и немодифицируем код (въпреки, че разработчикът може да добавя външни модули, той не може да редактира основния код на framework-а по никакъв начин).

Има ли специализиран framework за уеб разработка?

Разбира се че има. За всеки популярен програмен език съществуват не една или две програмни рамки, предназначени за уеб разработка. Web Framework-ът е софтуерен фреймуърк, който е проектиран да улеснява разработката на уеб приложения, уеб услуги, уеб ресурси и уеб API-та. Чрез употребата на уеб фреймуърци с лекота могат да се създават както динамични, така и статични уебсайтове.

Ако например вашият избор е програмният език C#, едно от най-добрите решения за пълноценна уеб разработка е технологичната рамка ASP.NET Core. Тя представлява безплатен web framework, с отворен код и е модуларна технологична рамка, която поддържа както пълната версия .NET Framework за Windows, така и кросплатформената .NET Core. С версия 3 обаче поддръжката на .NET Framework бе прекратена и ASP.NET Core вече поддържа само .NET Core. Технологичната рамка днес е невероятно усъвършенствана, обединявайки ASP.NET MVC (MVC е съкратено от „Model-View-Controller“ и представлява структурен шаблон за изграждане на уеб сайтове и приложения) и ASP.NET Web API в едно цяло.

Ако сте изправени пред нуждата да развиете своите знания по програмиране с езика C# в сферата на уеб разработката, то да положите основите на работата с ASP.NET Core е логичната стъпка, която трябва да предприемете. Нашият курс „ASP.NET Core - февруари 2020 “ е най-добрата възможност да придобиете необходимите знания и умения за уеб разработка с MVC шаблона и програмния език C#. Не пропускайте тази възможност!