Loading...

Какво е "Quality Assurance"?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво е "Quality Assurance"?

С развитието и разсрастването на IT сектора, нараства нуждата от качествен контрол на продуктите, които се пускат на пазара. Всяка компания желае нейните продукти да са възможно по-изпипани и безупречни, което е предпоставка за тяхното по-успешно представяне. Именно тази нужда доведе до увеличаването на ролята и значението на софтуерния качествен контрол. Какво представлява той в детайли?

Какво е Software Quality Assurance?

Софтуерният качествен контрол (Software Quality Assurance или SQA за по-кратко) представлява комбинация от средства за наблюдение на процеса по създаване на едно приложение и методите, които се използват за да се осигури високо качество на финалния продукт. Методите чрез които се постига това обаче са много и най-разнообразни, като включват и стандартизирани такива (като ISO 9000 или модели като CMMI).

Software Quality Assurance обхваща целия процес на разработката. Това включва процеси като:

• Определяне на изискванията (requirements definition);

• Софтуерен дизайн (software design);

• Писане и контрол на кода (coding and source code control);

• Преглед на кода (code review);

• Управление на софтуерните конфигурации (software configuration management);

• Тестване (testing);

• Управление на пускането (release management);

• Интегриране на продукта (Product Integration);

За осъществяването на тази дейност SQA процеса е организиран чрез голове, задължения, различни измервания и заверки.

Какви умения са ви необходими?

За да сте пълноценни QA кадри, вие трябва да изградите редица умения, като писане и разчитане на спецификации на софтуерните изисквания, тестване на уеб базирани системи, ръчно тестване на софтуерни проекти, базови познания в автоматизираното тестване и още много други. Ако не сте програмисти – това не трябва да ви плаши. Модулът „Quality Assurance – март 2019“ е подходящ за напълно начинаещи. Той е съставен от три курса, чиито програми предлагат всички знания, необходими за изграждане на необходимите умения.

Модулът “Quality Assurance – март 2019” e най-добрата възможност за вас да навлезете в QA сферата по един бърз и надежден начин. Не я пропускайте!