Loading...

Какво наричаме "Алгоритъм"?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво наричаме "Алгоритъм"?

Още от зората на своето осъзнато съществуване, човечеството изследва света около себе си, в това число повторяемостта и цикличността на природните феномени и дори собствената си дейност. Материалният израз на тези описания наричаме „алгоритъм“. Казано по-разбираемо алгоритмите са ясни спецификации, ясни инструкции, как и в каква последователност да се извършват определени действия, за да се реши даден тип проблем. Тези спецификации трябва да могат да бъдат изписани в ограничено пространство и време, чрез ясен и разбираем формален език (математически формули най-често, но също така и компютърни езици).

Самата концепция за алгоритъм съществува от древността. Например древногръцките математици създали някои от най-базовите алгоритми, като например „<еm>решето на Ератостен“ – алгоритъм, който се използва за откриването на прости числа в интервала от 1 до n, където n е произволно естествено число. Основната идея, която е залегнала в този алгоритъм е, че ако имаме простото число n, то всяко n-to число след него няма да е просто. Това разбира се е един много простичък пример. В действителност алгоритмите могат да въплътят в себе си далеч по-сложни повторения и зависимости, както и цели системи от такива.

Самата дума „алгоритъм“ идва от името на математика от IX-ти век – Мохамед ибн Муса Aл-Хорезми, чието последно име, пречупено през латинския език се произнася като „Алгоритми“. Съвременните алгоритми могат да открият своя корен в някои математически решения на проблеми като т.нар. „decision problem“, който е публикуван от Дейвид Хилбърт през 1928 г. Други математици, които са допринесли за развитието на алгоритмите са Курт Гьодел, Жак Хербранд и Стивън Клийни, които работят и постигат резултати в областта на рекурсивните функции, през 30-те години; Алонсо Чърч, който става популярен с т.нар. „lambda calculus“ през 1936, както и популярния математик и баща на цинфровия компютър – Алън Тюринг.

Алгоритмичното мислене – умението да описваме и решаваме проблемите по математически начин, е от критична важност, ако искате да сте пълноценни софтуерни разработчици. Затова курсът „Алгоритми – март 2019 – онлайн“ е от голямо значение за вас. Онлайн формата ще ви позволи да усвоите алгоритмите, без да ви се налага да идвате присъствено за занятия. Запишете се още днес!