Loading...

Какво е DNS?

avatar Румен Янев 2 минути
Какво е DNS?

Системата за имена на домейни, Domain name system (DNS) е общо взето телефонният указател на Интернет. Всички имаме достъп до информация онлайн чрез имена на домейни, като softuni.bg или bbc.com и тн. Уеб браузърите и всички устройства в мрежата си взаимодействат чрез специални адреси, познати като Internet Protocol (IP). DNS превежда имената на домейни в IP адреси, така че браузърите да могат да те приземят на правилната страница – превежда буквите в цифри.

Всяко устройство, свързано към Интернет, има уникален IP адрес, който други машини използват, за да се свържат с него. DNS сървърите премахват необходимостта хората да запомнят IP адреси като 192.168.1.1 (IPv4) или по-сложни буквено-цифрови IP адреси като 2400: cb00: 2048: 1 :: c629: d7a2 (в IPv6).

Как работи DNS?

Когато напишеш името на домейна на сайта, който искаш да посетиш (например barbalyonga.com), първото нещо, което браузърът ти ще направи, е да провери дали случайно не си посещавал вече този уебсайт. Ако си, IP адресът, принадлежащ на сайта, най-вероятно е запазен в кеша (cache), откъдето браузърът може да го извади без особено затруднение.

Ако обаче адресът не е „каширан“ в паметта, операционната ти система ще попита нещо, наречено resolving name server (или DNS recursor). Обикновено те са конфигурирани от и принадлежат на интернет доставчика ти (или ISP). Тук DNS recursor-ът е нещо като посредник между запитването ти (query) и DNS сървърите, които пазят IP адреса на barbalyonga.com.

DNS сървъри

Но какво точно са DNS сървъри? Както можеш да предположиш, имената на домейните и прилежащите им IP адреси не са запазени на едно място, а са разпръснати навсякъде по света в така наречените DNS сървъри, които комуникират помежду си, за да поддържат информацията си актуална. След като не може да намери IP адреса в най-близките места, resolving namer сървърът започва да ходи насам-натам и да пита различните типове DNS сървъри.

Първо пита root сървърите. Това е първият тип DNS сървъри, от които има 13 комплекта в над 300 локации по целия свят и всеки от тях съдържа DNS информация за домейни от най-високо ниво като .com. Ако не намери IP адреса там, търсенето продължава в TLD сървърите (top-level domain servers). Подобно на root сървърите, те също са разпръснати по света и съдържат информация за второстепенните домейни. Финалната стъпка е Authoritative сървърът, който свързва barbalyonga.com с IP адрес, дава го на resolving name сървъра, който от своя страна го предава на браузъра ти.

Разбира се, пътеката може да бъде много по-сложна, да включва допълнителни стъпки, но в основата си процесът по намиране на IP адрес разчита на гореспоменатите стъпки. За да разбереш DNS още по-добре, функцията на отделните сървъри и йерархията на домейните, се колебай а се запиши в предстоящия курс Computer Networking Advanced. В него също ще разбереш детайлно принципите на работа на компютърните мрежи, използването им и ще придобиеш знания за самите мрежови технологии и протоколи. Курсът стартира на 29 юни, запиши се сега!