Angular
Loading...
Angular Кандидатствай

Angular

Angular Advanced
Кандидатствай

За курса

Курсът "Angular" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular, работна рамка произведение на Google и една от най-популярните в момента. Ще научим какво е TypeScript, основен синтакс и концепции и какво повече той ни предлага пред JavaScript, като удобства за разработка в браузъра и на мобилните платформи. Изучават се какво е Single Page Application (SPA), архитектурни шаблони за SPA приложения, компоненти, директиви и реализацията им в Angular. Изучават се изгледи и шаблони за визуализация на данни (templates), модели, компоненти, свързване на данни (data binding), работа с много изгледи, обзървабали (observables), рутиране (routing), извличане на данни от REST услуга и dependency injection (DI).

Умения, които ще придобиеш

 • Основни познания по TypeScript

 • Работа с отдалечени услуги (REST)

 • Какво е Single Page Applicaion

 • Клиентски приложения с Angular

 • Компонентно-базирани приложения

 • Работа с шаблони и рутиране

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Intro to Angular and TypeScript
 • 4. Components
 • 5. DI, Intro to RxJS, Services
 • 6. Workshop: Components
 • 7. Modules and Routing
 • 8. Workshop: Modules and Routing
 • 9. Forms
 • 10. Workshop: Forms
 • 11. Pipes, Interceptors and Subjects
 • 12. Workshop: Pipes, Interceptors and Subjects
 • 13. State Management
 • 14. Project Defenses
 • 15. Retake Exam