Angular Fundamentals
Loading...

Angular Fundamentals

Кредити 8

За курса

Курсът "Angular Fundamentals" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular, работна рамка произведение на Google и една от най-популярните в момента. Ще научим какво е TypeScript, основен синтакс и концепции и какво повече той ни предлага пред JavaScript, като удобства за разработка в браузъра и на мобилните платформи. Изучават се какво е Single Page Application (SPA), архитектурни шаблони за SPA приложения, компоненти, директиви и реализацията им в Angular. Изучават се изгледи и шаблони за визуализация на данни (templates), модели, компоненти, свързване на данни (data binding), работа с много изгледи, обзървабали (observables), рутиране (routing), извличане на данни от REST услуга и dependency injection (DI).

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Angular Fundamentals - март 2019
16 Лекции Лектор Кирил Кирилов
Angular Fundamentals - март 2019 Icon

Записани в курса до сега: 207

Angular Fundamentals - юли 2018
10 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Angular Fundamentals - юли 2018 Icon

Записани в курса до сега: 201

Angular Fundamentals – ноември 2017
6 Лекции Лектор Християн Христов
Angular Fundamentals – ноември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 181

Angular 2 Fundamentals - юли 2017
16 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Angular 2 Fundamentals - юли 2017 Icon

Записани в курса до сега: 119

Умения, които ще придобиеш

 • Какво е Single Page Application
 • Основни познания по TypeScript
 • Клиентски приложения с Angular
 • Работа с отдалечени услуги
 • Компонентно-базирани приложения
 • Създаване на приложения изцяло с JavaScript & TypeScript
 • Какво е Single Page Application
  Основни познания по TypeScript
 • Клиентски приложения с Angular
  Работа с отдалечени услуги
 • Компонентно-базирани приложения
  Създаване на приложения изцяло с JavaScript & TypeScript