ASP.NET Core
Loading...
ASP.NET Core Кандидатствай

ASP.NET Core

ASP.NET Core Advanced
Кандидатствай

За курса

Курсът "ASP.NET Core" ще ви научи как се изграждат съвременни уеб приложения с архитектурата Model-View-Controller, използвайки HTML5, бази данни, Entity Framework Core и други технологии. Изучава се технологичната платформа ASP.NET Core, нейните компоненти и архитектура, създаването на MVC уеб приложения, дефинирането на модели, изгледи и частични изгледи с Razor view engine, дефиниране на контролери, работа с бази данни и интеграция с Entity Framework Core, LINQ и SQL Server. Курсът включа и по-сложни теми като работа с потребители, роли и сесии, използване на AJAX, кеширане, сигурност на уеб приложенията, уеб сокети и работа с библиотеки от MVC контроли. Обучението включва практически лабораторни упражнения (лабове) и работилници за изграждане на цялостни, пълнофункционални ASP.NET Core уеб приложения. Ще работим и по проект за изграждане на уеб приложение, като курсът завършва с практически изпит по уеб разработка с ASP.NET Core.

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване на уеб приложения с работната рамка ASP.NET Core

 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони

 • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта

 • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax

 • Работа с потребители, роли и сесии

 • Тестване и деплойване

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. ASP.NET Core Introduction
 • 4. Razor Views
 • 5. Application Flow, Filters & Middleware
 • 6. Working with Data
 • 7. Workshop
 • 8. Web API
 • 9. Security & Identity
 • 10. Workshop
 • 11. Project Architecture
 • 12. Testing
 • 13. Advanced Topics
 • 14. Workshop
 • 15. SignalR
 • 16. Blazor
 • 17. Azure, Deployment & CI
 • 18. Project Defence
 • 19. Retake Exam