C# Advanced
Loading...

C# Advanced

C# Advanced Advanced

За курса

Курсът "C# Advanced" надгражда уменията за работата с езика C# и .NET платформата, като в него се разглеждат по-сложни концепции, типични за езика. В курса ще се научите на създаване на линейни структури от данни, решаване на алгоритмични проблеми (problem solving skills), работа със стриймове, файлове и директории, създаване на шаблонни класове. Обръща се внимание на парадигмата функционално програмиране, както и на основния инструмент залагащ на нея - LINQ за обработване на потоци от данни. Средата за разработка, която ще се използва от трейнърския екип е Microsoft Visual Studio 2019, но всеки курсист е свободен да използва инструменти по предпочитание.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с многомерни и асоциативни структури от данни

 • Създаване на линейни структури от данни

 • Прилагане на базови алгоритми

 • Прилагане на функционалното програмиране

 • Работа с потоци от данни, файлове и директории

 • Създаване на шаблонни класове

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Stacks and Queues
 • 4. Exercise: Stacks and Queues
 • 5. Multidimensional Arrays
 • 6. Exercise: Multidimensional Arrays
 • 7. Sets and Dictionaries Advanced
 • 8. Exercise: Sets and Dictionaries Advanced
 • 9. Streams, Files and Directories
 • 10. Exercise: Streams, Files and Directories
 • 11. Functional Programming
 • 12. Exercise: Functional Programming
 • 13. Defining classes
 • 14. Exercise: Defining classes
 • 15. Implementing Linked List
 • 16. Implementing Stack and Queue
 • 17. Generics
 • 18. Exercise: Generics
 • 19. Iterators and Comparators
 • 20. Exercise: Iterators and Comparators
 • 21. Exam Preparation
 • 22. Exam Preparation
 • 23. Algorithms Introduction
 • 24. Regular Exam
 • 25. Retake Exam