C# OOP Basics
Loading...

C# OOP Basics

За курса

Курсът "Object-Oriented Programming" ще ви научи на принципите на обектно-ориентираното програмиране (ООП), как да работите с класове и обекти, как да ползвате обектно-ориентирано моделиране и да изграждате йерархии от класове. Ще се изучават основните принципи на ООП като абстракция (интерфейси, абстрактни класове), енкапсулация, наследяване и полиморфизъм. Ще обърнем внимание на парадигми като event-driven програмиране, функционално програмиране (ламбда функции, closures и LINQ), обработка на изключения. Ще разгледаме как се клонират, сравняват и обхождат обекти. Ще навлезем накратко в най-често използваните шаблони за дизайн (design patterns). Примерите, домашните и проектите ще са на езиците C#, Java и PHP.

Оценяването в курса по ООП е на базата на предадени домашни, практически екипни проекти и практически изпит по ООП.

Курсът е част от цялостната програма с C# курсове и уроци за обучение по професия "C# програмист" в Софтуерния университет.

Умения, които ще придобиеш

 • Свободно използване и създаване на класове и обекти

 • Разбиране и работа с капсулация на данни

 • Създаване на йерархия от класове

 • Наследяване на класове

 • Множествено наследяване

 • Разработване на практически проект

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. DEFINING CLASSES
 • 4. Exercise: DEFINING CLASSES
 • 5. WORKING WITH ABSTRACTION
 • 6. Exercise: WORKING WITH ABSTRACTION
 • 7. ENCAPSULATION
 • 8. Exercise: ENCAPSULATION
 • 9. INHERITANCE
 • 10. Exercise: INHERITANCE
 • 11. INTERFACES AND ABSTRACTION
 • 12. Exercise: INTERFACES AND ABSTRACTION
 • 13. WORKSHOP
 • 14. WORKSHOP
 • 15. POLYMORPHISM
 • 16. Exercise: POLYMORPHISM
 • 17. WORKSHOP
 • 18. WORKSHOP
 • 19. EXAM PREPARATION
 • 20. EXAM PREPARATION
 • 21. Exam
 • 22. Retake exam