C# Web Basics
Loading...
C# Web Basics Кандидатствай

C# Web Basics

C# Web Basics Advanced
Кандидатствай

За курса

В курса "C# Web Basics" се полагат основите на важни принципи заложени в ASP.NET Core. Ще ви запознаем с основни принципи на уеб разработката, като HTTP протокол, бисквитки и сесии. Ще напишем собствен сървър и собствен MVC Framework с поддръжка на всички базови функционалности, необходими за едно съвременно уеб приложение. Ще се научите да създавате собствени уеб приложения със C# и MS SQL Server с отделяне на модели, изгледи (views) и контролери.

Умения, които ще придобиеш

 • Асинхронно програмиране

 • Работа с HTTP протокола

 • Работа с бисквитки и сесии

 • Създаване на уеб сървър

 • Работа с MVC шаблона

 • Създаване на MVC работна рамка

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Web Server - HTTP Protocol
 • 4. Web Server - Asynchronous Processing
 • 5. Web Server - State Management
 • 6. Workshop
 • 7. MVC Introduction
 • 8. MVC Advanced - View Engine
 • 9. Workshop
 • 10. MVC Advanced - IoC and Data Binding
 • 11. Workshop
 • 12. Exam Preparation
 • 13. Exam Preparation
 • 14. Exam Preparation
 • 15. Regular Exam
 • 16. Retake Exam