C# Web Basics
Loading...

C# Web Basics

За курса

В курса "C# Web Basics" се полагат основите на важни принципи заложени в ASP.NET Core. Ще ви запознаем с основни принципи на уеб разработката, като HTTP протокол, бисквитки и сесии. Ще напишем собствен сървър и собствен MVC Framework с поддръжка на всички базови функционалности, необходими за едно съвременно уеб приложение. Ще се научите да създавате собствени уеб приложения със C# и MS SQL Server с отделяне на модели, изгледи (views) и контролери.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

C# Web Basics - септември 2020
7 Лекции Лектор Николай Костов
C# Web Basics - септември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 293

C# Web Basics - януари 2020
7 Лекции Лектор Николай Костов
C# Web Basics - януари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 314

C# Web Basics - май 2019
8 Лекции Лектор Николай Костов
C# Web Basics - май 2019 Icon

Записани в курса до сега: 232

C# Web Development Basics - септември 2018
12 Лекции Лектор Николай Костов
C# Web Development Basics - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 237

C# Web Development Basics - май 2018
8 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
C# Web Development Basics - май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 165

C# Web Development Basics - септември 2017
22 Лекции Лектор Ивайло Кенов
C# Web Development Basics - септември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 180

C# Web Development Basics - януари 2017
25 Лекции Лектор Божидар Гевечанов
C# Web Development Basics - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 254

Умения, които ще придобиеш

 • Асинхронно програмиране
 • Работа с HTTP протокола
 • Работа с бисквитки и сесии
 • Създаване на уеб сървър
 • Работа с MVC шаблона
 • Създаване на MVC работна рамка
 • Асинхронно програмиране
  Работа с HTTP протокола
 • Работа с бисквитки и сесии
  Създаване на уеб сървър
 • Работа с MVC шаблона
  Създаване на MVC работна рамка