C# Web Development Basics
Loading...

C# Web Development Basics

Кредити 12

За курса

В курса по основи на уеб програмирането, ще ви запознаем с основни принципи на уеб разработката като HTTP протокол, сесии и начините на запазване на състоянието, кеширане на данните, различните протоколи за пренос на данни, сигурност.

Ще напишем собствен MVC framework на базата на C# и MS SQL Server, с отделяне на модели, изгледи и контролери, с front-controller и router, с поддръжка на всички базови функционалности, необходими за едно съвременно уеб приложение: визуализация на данни, таблици, CRUD операции върху данните, форми, страниране, валидация, нотификации, потребители, сесии, login/logout и други. На практика ще се научите да създавате собствени уеб приложения с C# и SQL Server и ще разберете как работят уеб приложенията като структура и как работи MVC (model-view-controller) технологията при съвременните уеб приложения. В този курс се полагат основите на важни принципи заложени в следващите курсове и използвани в технологиите, които ще бъдат изучавани.

Курсът е част от цялостната програма C# курсове и уроци за обучение по професия "C# програмист" в Софтуерния университет.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

C# Web Development Basics - септември 2018
24 Лекции Лектор Николай Костов
C# Web Development Basics - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 236

C# Web Development Basics - май 2018
8 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
C# Web Development Basics - май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 165

C# Web Development Basics - септември 2017
22 Лекции Лектор Ивайло Кенов
C# Web Development Basics - септември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 180

C# Web Development Basics - януари 2017
25 Лекции Лектор Божидар Гевечанов
C# Web Development Basics - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 254

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с уеб сървъри
 • Познания по създаване и стилизиране на съдържание
 • Управление на състоянието
 • Създаване на архитектура на уеб приложение
 • Създаване на уеб приложения от нулата
 • Овладяване на архитектурния шаблон MVC
 • Работа с уеб сървъри
  Познания по създаване и стилизиране на съдържание
 • Управление на състоянието
  Създаване на архитектура на уеб приложение
 • Създаване на уеб приложения от нулата
  Овладяване на архитектурния шаблон MVC

Теми