Databases Basics - MySQL
Loading...

Databases Basics - MySQL

Кредити 9

За курса

Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение.

Курсът по основи на базите данни ще ви запознаe с една от най-широко използвани безплатни системи с отворен код за управление на бази данни (DBMS), използвани при разработката на съвременни информационни системи - MySQL. Курсът обръща сериозно внимание на релационния модел, моделирането на данни с ER диаграми (таблици и релационни връзки) и работа с езика SQL (извличане на данни, селекция, проекция, съединения, агрегация, групиране, промяна, изтриване и вмъкване). Предоставят се фундаментални знания за работа с ACID транзакции и транзакционна обработка и практически съвети за настройване на производителността.

Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения и разбирането на концепции като превръщане на база данни в обектно ориентиран модел (ORM).

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Database Basics - MySQL - септември 2018
19 Лекции Лектор Дончо Минков
Database Basics - MySQL - септември 2018 Icon
Database Basics – MySQL – януари 2018
22 Лекции Лектор
Database Basics – MySQL – януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 167

Database Basics - MySQL - септември 2017
21 Лекции Лектор Николай Банкин
Database Basics - MySQL - септември 2017	 Icon

Записани в курса до сега: 100

Databases Basics - MySQL - май 2017
24 Лекции Лектор Васил Пеевски
Databases Basics - MySQL - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 123

Databases Basics - MySQL - септември 2016
16 Лекции Лектор Теодор Димитров
Databases Basics - MySQL - септември 2016 Icon

Записани в курса до сега: 134

Умения, които ще придобиеш

 • Фундаментални знания за бази данни
 • Управление на транзакции
 • Използване на ACID модела
 • Управление на релации в DB
 • Използване на процедури и функции
 • Фундаментални знания за бази данни
  Управление на транзакции
 • Използване на ACID модела
  Управление на релации в DB
 • Използване на процедури и функции