MySQL
Loading...

MySQL

Кредити 12 Ниво: Medium

За курса

Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Курсът по основи на базите данни ще ви запознаe с една от най-широко използваните системи за управление на бази данни (DBMS), при разработката на съвременни приложения - MySQL. Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

MySQL - януари 2020
8 Лекции Лектор Веселин Въчев
MySQL - януари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 287

MySQL - май 2019
7 Лекции Лектор Дончо Минков
MySQL - май 2019 Icon

Записани в курса до сега: 163

Database Basics - MySQL - септември 2018
7 Лекции Лектор Дончо Минков
Database Basics - MySQL - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 185

Database Basics – MySQL – януари 2018
8 Лекции
Database Basics – MySQL – януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 166

Database Basics - MySQL - септември 2017
8 Лекции Лектор Симона Симеонова
Database Basics - MySQL - септември 2017	 Icon

Записани в курса до сега: 100

Databases Basics - MySQL - май 2017
20 Лекции Лектор Васил Пеевски
Databases Basics - MySQL - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 122

Databases Basics - MySQL - септември 2016
16 Лекции Лектор Божидар Гевечанов
Databases Basics - MySQL - септември 2016 Icon

Записани в курса до сега: 134

Умения, които ще придобиеш

 • Управление на транзакции
 • Управление на релации в DB
 • Използване на ACID модела
 • Използване на процедури и функции
 • Фундаментални знания за бази данни
 • Създаване на базови Back-End архитектури
 • Управление на транзакции
  Управление на релации в DB
 • Използване на ACID модела
  Използване на процедури и функции
 • Фундаментални знания за бази данни
  Създаване на базови Back-End архитектури