MySQL
Loading...

MySQL

Ниво: Fundamentals

За курса

Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Курсът по основи на базите данни ще ви запознае с една от най-широко използваните системи за управление на бази данни (DBMS - Database management system), при разработката на съвременни приложения - MySQL. Вие ще придобиете умения за работа с релационни бази данни, като и ще се акцентира върху основни функционалности като работа с таблици, групиращи функции, трансакции, процедури и други. Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения, както и тяхното разбиране.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

MySQL - септември 2020
8 Лекции Лектор Траян Илиев
MySQL - септември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 330

MySQL - януари 2020
8 Лекции Лектор Веселин Въчев
MySQL - януари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 290

MySQL - май 2019
7 Лекции Лектор Дончо Минков
MySQL - май 2019 Icon

Записани в курса до сега: 165

Database Basics - MySQL - септември 2018
7 Лекции Лектор Дончо Минков
Database Basics - MySQL - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 185

Database Basics – MySQL – януари 2018
8 Лекции
Database Basics – MySQL – януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 166

Database Basics - MySQL - септември 2017
8 Лекции Лектор Симона Симеонова
Database Basics - MySQL - септември 2017	 Icon

Записани в курса до сега: 100

Databases Basics - MySQL - май 2017
20 Лекции Лектор Васил Пеевски
Databases Basics - MySQL - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 122

Databases Basics - MySQL - септември 2016
16 Лекции Лектор Божидар Гевечанов
Databases Basics - MySQL - септември 2016 Icon

Записани в курса до сега: 134

Умения, които ще придобиеш

 • Фундаментални знания за бази данни
 • Управление на релации в DB
 • Използване на процедури и функции
 • Управление на транзакции
 • Използване на ACID модела
 • Създаване на базови Back-End архитектури
 • Фундаментални знания за бази данни
  Управление на релации в DB
 • Използване на процедури и функции
  Управление на транзакции
 • Използване на ACID модела
  Създаване на базови Back-End архитектури