Entity Framework Core
Loading...

Entity Framework Core

Кредити 15

За курса

Курсът проследява в детайли работата с ORM технологията: Entity Framework Core (EF core), която е стандарт за ORM в C# и .NET Core приложения. EF Core позволява mapping между релационна база и обектно-ориентиран модел чрез подходите ""database first"" и ""code first"" и предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата данни и извършване на CRUD операции. Ще демонстрираме утвърдени практики при изграждане на database layer на сложни системи чрез шаблоните ""Repository"" и ""Unit of Work"".

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2019
12 Лекции Лектор Стамо Петков
Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 242

Databases Advanced - Entity Framework - юни 2018
13 Лекции Лектор Николай Христов
Databases Advanced - Entity Framework - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 290

Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2017
29 Лекции Лектор Владимир Дамяновски
Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2017 Icon

Записани в курса до сега: 338

Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2017
33 Лекции Лектор Георги Стоименов
Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 290

Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2016
32 Лекции Лектор Божидар Гевечанов
Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2016 Icon

Записани в курса до сега: 301

Приложения с бази данни - юли 2015
13 Лекции Лектор Николай Банкин
Приложения с бази данни - юли 2015 Icon

Записани в курса до сега: 366

Приложения с бази данни - март 2015 Icon

Записани в курса до сега: 212

Умения, които ще придобиеш

 • Изработване на дизайн на база данни
 • Използване на подходи за създаване на база данни Code First и Database First
 • Работа с база данни посредством ORM работни рамки
 • Работа с различни формати данни - XML, JSON
 • Изработване на дизайн на база данни
  Използване на подходи за създаване на база данни Code First и Database First
 • Работа с база данни посредством ORM работни рамки
  Работа с различни формати данни - XML, JSON

Теми