Entity Framework Core
Loading...

Entity Framework Core

За курса

Курсът проследява в детайли работата с ORM технологията: Entity Framework Core (EF core), която е стандарт за ORM в C# и .NET Core приложения. EF Core позволява mapping между релационна база и обектно-ориентиран модел чрез подходите "database first" и "code first" и предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата данни и извършване на CRUD операции. EF core предоставя както допълнително ниво на абстракция, така и лесен начин за обработка на данните от базата. В курса ще демонстрираме утвърдени практики при изграждане на database layer на сложни системи в C# приложения чрез вградени имплементации на шаблона Repository и използването на слой на услугите (Service Layer), както и импорт и експорт към различни формати за данни (JSON, XML).

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

Entity Framework Core - февруари 2021
12 Лекции Лектор Николай Костов
Entity Framework Core - февруари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 468

Entity Framework Core - юни 2020
12 Лекции Лектор Николай Костов
Entity Framework Core - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 326

Entity Framework Core - октомври 2019
12 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Entity Framework Core - октомври 2019 Icon

Записани в курса до сега: 398

Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2019
12 Лекции Лектор Стамо Петков
Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 242

Databases Advanced - Entity Framework - юни 2018
13 Лекции Лектор Николай Христов
Databases Advanced - Entity Framework - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 290

Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2017
29 Лекции Лектор Владимир Дамяновски
Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2017 Icon

Записани в курса до сега: 338

Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2017
33 Лекции Лектор Георги Стоименов
Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 290

Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2016
32 Лекции Лектор Божидар Гевечанов
Databases Advanced - Entity Framework - октомври 2016 Icon

Записани в курса до сега: 302

Loading...

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на архитектура на база данни
 • Използване на подхода Code First
 • Използване на подхода Database First
 • Извличане на данни посредством LINQ заявки
 • Работа с база данни посредством ORM
 • Работа с различни формати данни - XML, JSON
 • Изграждане на архитектура на база данни
  Използване на подхода Code First
 • Използване на подхода Database First
  Извличане на данни посредством LINQ заявки
 • Работа с база данни посредством ORM
  Работа с различни формати данни - XML, JSON