Entity Framework Core
Loading...
Entity Framework Core Кандидатствай

Entity Framework Core

Entity Framework Core Advanced
Кандидатствай

За курса

Курсът проследява в детайли работата с ORM технологията: Entity Framework Core (EF core), която е стандарт за ORM в C# и .NET Core приложения. EF Core позволява mapping между релационна база и обектно-ориентиран модел чрез подходите "database first" и "code first" и предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата данни и извършване на CRUD операции. EF core предоставя както допълнително ниво на абстракция, така и лесен начин за обработка на данните от базата. В курса ще демонстрираме утвърдени практики при изграждане на database layer на сложни системи в C# приложения чрез вградени имплементации на шаблона Repository и използването на слой на услугите (Service Layer), както и импорт и експорт към различни формати за данни (JSON, XML).

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на архитектура на база данни

 • Използване на подхода Code First

 • Използване на подхода Database First

 • Извличане на данни посредством LINQ заявки

 • Работа с база данни посредством ORM

 • Работа с различни формати данни - XML, JSON

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. ADO.NET
 • 4. Exercise: ADO.NET
 • 5. ORM Fundamentals
 • 6. Exercise: ORM Fundamentals
 • 7. Entity Framework Introduction
 • 8. Exercise: Entity Framework Introduction
 • 9. Entity Relations
 • 10. Exercise: Entity Relations
 • 11. LINQ
 • 12. Exercise: LINQ
 • 13. Advanced Querying
 • 14. Exercise: Advanced Querying
 • 15. C# Auto Mapping Objects
 • 16. Exercise: C# Auto Mapping Objects
 • 17. JSON Processing
 • 18. Exercise: JSON Processing
 • 19. XML Processing
 • 20. Exercise: XML Processing
 • 21. Best Practices And Architecture
 • 22. Exercise: Best Practices And Architecture
 • 23. Workshop
 • 24. Workshop
 • 25. NoSQL
 • 26. Exam Preparation
 • 27. Exam Preparation
 • 28. Regular Exam
 • 29. Retake Exam