Entity Framework Core
Loading...

Entity Framework Core

Кредити 15

За курса

Курсът проследява в детайли работата с ORM технологията: Entity Framework Core (EF core), която е стандарт за ORM в C# и .NET Core приложения. EF Core позволява mapping между релационна база и обектно-ориентиран модел чрез подходите "database first" и "code first" и предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата данни и извършване на CRUD операции. EF core предоставя както допълнително ниво на абстракция, така и лесен начин за обработка на данните от базата. В курса ще демонстрираме утвърдени практики при изграждане на database layer на сложни системи в C# приложения чрез вградени имплементации на шаблона Repository и използването на слой на услугите (Service Layer), както и импорт и експорт към различни формати за данни (JSON, XML).

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Entity Framework Core - юни 2020
12 Лекции Лектор Николай Костов
Entity Framework Core - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 317

Entity Framework Core - октомври 2019
12 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Entity Framework Core - октомври 2019 Icon

Записани в курса до сега: 398

Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2019
12 Лекции Лектор Стамо Петков
Databases Advanced - Entity Framework - февруари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 242

Databases Advanced - Entity Framework - юни 2018
13 Лекции Лектор Николай Христов
Databases Advanced - Entity Framework - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 290

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на архитектура на база данни
 • Използване на подхода Code First
 • Използване на подхода Database First
 • Извличане на данни посредством LINQ заявки
 • Работа с база данни посредством ORM
 • Работа с различни формати данни - XML, JSON
 • Изграждане на архитектура на база данни
  Използване на подхода Code First
 • Използване на подхода Database First
  Извличане на данни посредством LINQ заявки
 • Работа с база данни посредством ORM
  Работа с различни формати данни - XML, JSON