Java MVC Frameworks - Spring
Loading...

Java MVC Frameworks - Spring

Кредити 18 Ниво: Advanced

За курса

Курсът "Spring MVC" ще ви научи как се изграждат съвременни Java уеб приложения с архитектурата Model-View-Controller, използвайки HTML5, бази данни, Hibernate / Spring Data и други Java технологии. Изучава се технологичната платформа Spring Framework, нейните компоненти и архитектура, създаването на MVC уеб приложения, дефинирането на модели, изгледи и частични изгледи с Thymeleaf / JSP view engine, дефиниране на контролери, работа с бази данни и интеграция с Hibernate, Spring Data и MySQL. Курсът включа и по-сложни теми от Java уеб разработката със Spring Framework като работа с потребители, роли и сесии, използване на AJAX, кеширане, сигурност на уеб приложенията и работа с библиотеки от MVC контроли. Включват се няколко практически лабораторни упражнения (лабове) и работилници за изграждане на цялостни, пълнофункционални Spring MVC уеб приложения с Java, Hibernate и MySQL. Курсът включва работа по екипен проект за изграждане на Java уеб приложение и завършва с практически изпит по уеб разработка със Spring MVC.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Java MVC Frameworks - Spring - юли 2018
13 Лекции Лектор Ивайло Желев
Java MVC Frameworks - Spring - юли 2018  Icon

Записани в курса до сега: 67

Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2018
13 Лекции Лектор Иван Йонков
Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 98

Java MVC Frameworks - Spring - март 2017
31 Лекции Лектор Теодор Димитров
Java MVC Frameworks - Spring - март 2017 Icon

Записани в курса до сега: 103

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване на уеб приложения с работната рамка Spring MVC
 • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Работа с потребители, роли и сесии
 • Тестване и деплойване
 • Създаване на уеб приложения с работната рамка Spring MVC
  Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax
  Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Работа с потребители, роли и сесии
  Тестване и деплойване

Теми