Java OOP
Loading...
Java OOP Кандидатствай

Java OOP

Java OOP Advanced
Кандидатствай

За курса

Курсът "Java OOP" ще ви научи на принципите на обектно-ориентираното програмиране (ООП), да работите с класове и обекти, да ползвате обектно-ориентирано моделиране и да изграждате йерархии от класове. Ще се изучават основните принципи на ООП като абстракция (интерфейси, абстрактни класове), енкапсулация, наследяване и полиморфизъм. Ще навлезем в най-често използваните шаблони за дизайн (design patterns). Ще обърнем внимание на компонетно тестване (писане на unit тестове) и концепцията за Test Driven Development (TDD), употребата на reflection.

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране

 • Прилагане на принципите от обектно-ориентираното програмиране

 • Капсулация на данните

 • Създаване на йерархия от класове и наследяване

 • Използване на Reflection

 • Компонентно тестване

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Working with Abstraction
 • 4. Exercise: Working with Abstraction
 • 5. Encapsulation
 • 6. Exercise: Encapsulation
 • 7. Inheritance
 • 8. Exercise: Inheritance
 • 9. Interfaces and Abstraction
 • 10. Exercise: Interfaces and Abstraction
 • 11. Polymorphism
 • 12. Exercise: Polymorphism
 • 13. Solid
 • 14. Exercise: Solid
 • 15. Reflection and Annotation
 • 16. Exercise: Reflection and Annotation
 • 17. Exceptions and Error Handling
 • 18. Debugging Techniques
 • 19. Unit Testing
 • 20. Exercise: Unit Testing
 • 21. Test Driven Development
 • 22. Exercise: Test Driven Development
 • 23. Design Patterns
 • 24. Exercise: Design Patterns
 • 25. Exam preparation
 • 26. Exam preparation
 • 27. Regular Exam
 • 28. Retake Exam