Java OOP Advanced
Loading...

Java OOP Advanced

За курса

Курсът Object-Oriented Programming Advanced с Java надгражда курса Object-Oriented Programming Basics с Java като залага най-вече на добрите практики в парадигмата "обектно-ориентирано програмиране" и имплементацията им в Java среда. Изучават се абстракция и програмиране с интерфейси, преизползваемост на кода, поддръжка и лесна променяемост чрез инструменти като събития, reflection, generics и разбиране на принципи като Open / Closed Principle и Liskov Substitution Principle.

Курсът е част от цялостната програма с Java курсове и уроци за обучение по професия "Java програмист" в Софтуерния университет.

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране в по-напреднал стадий

 • Усвояване на добрите практики на парадигмата

 • Използване на събития

 • Използване на Reflection API

 • Разбиране и използване на Generic типове

 • Умения за тестване на код

Теми

 • 1. RESOURCES
 • 2. Course Introduction
 • 3. Generics
 • 4. Exercise: Generics
 • 5. Iterators and Comparators
 • 6. Exercise: Iterators and Comparators
 • 7. Enums and Annotations
 • 8. Exercise: Enums and Annotations
 • 9. Reflection
 • 10. Exercise: Reflection
 • 11. Unit Testing
 • 12. Exercise: Unit Testing
 • 13. Open/Closed, Liskov Substitution Principles
 • 14. Exercise: Open/Closed, Liskov Substitution Principles
 • 15. Interface Segregation, Dependency Inversion Principles
 • 16. Exercise: Interface Segregation, Dependency Inversion Principles
 • 17. Object Communication and Events
 • 18. Exercise: Object Communication and Events
 • 19. Exam Preparation
 • 20. Exam Preparation
 • 21. Exam Preparation
 • 22. Practical Exam
 • 23. Retake Exam