Java OOP Advanced
Loading...

Java OOP Advanced

Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът Object-Oriented Programming Advanced с Java надгражда курса Object-Oriented Programming Basics с Java като залага най-вече на добрите практики в парадигмата "обектно-ориентирано програмиране" и имплементацията им в Java среда. Изучават се абстракция и програмиране с интерфейси, преизползваемост на кода, поддръжка и лесна променяемост чрез инструменти като събития, reflection, generics и разбиране на принципи като Open / Closed Principle и Liskov Substitution Principle.

Курсът е част от цялостната програма с Java курсове и уроци за обучение по професия "Java програмист" в Софтуерния университет.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

Java OOP Advanced - юли 2018
8 Лекции Лектор Иво Христов
Java OOP Advanced - юли 2018 Icon

Записани в курса до сега: 161

Java OOP Advanced - ноември 2017
24 Лекции Лектор Никола Андреев
Java OOP Advanced - ноември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 180

Java OOP Advanced - март 2017
31 Лекции Лектор Петър Пенев
Java OOP Advanced - март 2017 Icon

Записани в курса до сега: 203

Java OOP Advanced - юли 2016
20 Лекции Лектор Иван Йонков
Java OOP Advanced - юли 2016 Icon

Записани в курса до сега: 232

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране в по-напреднал стадий
 • Усвояване на добрите практики на парадигмата
 • Използване на събития
 • Използване на Reflection API
 • Разбиране и използване на Generic типове
 • Умения за тестване на код
 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране в по-напреднал стадий
  Усвояване на добрите практики на парадигмата
 • Използване на събития
  Използване на Reflection API
 • Разбиране и използване на Generic типове
  Умения за тестване на код