Java OOP Basics
Loading...

Java OOP Basics

За курса

Курсът Object-Oriented Programming Basics с Java залага на работата с класове и обекти в Java на начално ниво. Изучават се дефиниране на класове и обекти в Java, техните член-променливи и член-функции (методи), композиция от обекти, както и принципи като капсулация и наследяване.

Курсът е част от цялостната програма с Java курсове и уроци за обучение по професия "Java програмист" в Софтуерния университет.

Умения, които ще придобиеш

 • Базово разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране в света на Java

 • Свободно използване и създаване на класове и обекти

 • Разбиране и работа с капсулация на данни

 • Създаване на йерархия от класове

 • Наследяване на класове

 • Разработване на практически проект

Теми

 • 1. RESOURCES
 • 2. Course Introduction
 • 3. Defining Classes
 • 4. Exercise: Defining Classes
 • 5. Encapsulation
 • 6. Exercise: Encapsulation
 • 7. Inheritance
 • 8. Exercise: Inheritance
 • 9. Polymorphism
 • 10. Exercise: Polymorphism
 • 11. Interfaces and Abstraction
 • 12. Exercise: Interfaces and Abstraction
 • 13. Workshop
 • 14. Workshop
 • 15. Exam Preparation
 • 16. Exam Preparation
 • 17. Exam Preparation
 • 18. Practical Exam
 • 19. Retake Exam