Spring Fundamentals
Loading...

Spring Fundamentals

Ниво: Fundamentals

За курса

В курса "Spring Fundamentals" ще ви запознаем с основни принципи на уеб разработката като HTTP протокол, сесии и начините на запазване на състоянието. Ще получите базови познания и умения за работа с работната рамка Spring, нейните компоненти и архитектура, дефинирането на модели, изгледи и частични изгледи с Thymeleaf view engine, дефиниране на контролери, различните протоколи за пренос на данни. Изучават се похвати за създаване наMVCуеб приложение с поддръжка на всички базови функционалност: визуализация на данни, таблици, CRUD операции върху данните, валидация и други.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

Spring Fundamentals - януари 2021
7 Лекции Лектор Лъчезар Балев
Spring Fundamentals - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 150

Spring Fundamentals - май 2020
8 Лекции Лектор Траян Илиев
Spring Fundamentals - май 2020 Icon

Записани в курса до сега: 135

Java Web Basics - септември 2019
8 Лекции Лектор Дончо Минков
Java Web Basics - септември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 102

Java Web Development Basics - януари 2019
11 Лекции Лектор Дончо Минков
Java Web Development Basics - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 108

Java Web Development Basics - май 2018
9 Лекции Лектор Иван Йонков
Java Web Development Basics - май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 51

Java Web Development Basics - януари 2018
9 Лекции
Java Web Development Basics - януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 77

Java Web Development Basics - януари 2017
25 Лекции Лектор Теодор Димитров
Java Web Development Basics - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 105

Умения, които ще придобиеш

 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Работа с HTTP протокола
 • Работа с бисквитки и сесии
 • Основни принципи на работа с работна рамка Spring
 • Работа с Bootstrap
 • Изграждане на уеб приложения с работна рамка Spring MVC
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
  Работа с HTTP протокола
 • Работа с бисквитки и сесии
  Основни принципи на работа с работна рамка Spring
 • Работа с Bootstrap
  Изграждане на уеб приложения с работна рамка Spring MVC