Spring Fundamentals
Loading...
Spring Fundamentals Кандидатствай

Spring Fundamentals

Spring Fundamentals Fundamentals
Кандидатствай

За курса

В курса "Spring Fundamentals" ще ви запознаем с основни принципи на уеб разработката като HTTP протокол, сесии и начините на запазване на състоянието. Ще получите базови познания и умения за работа с работната рамка Spring, нейните компоненти и архитектура, дефинирането на модели, изгледи и частични изгледи с Thymeleaf view engine, дефиниране на контролери, различните протоколи за пренос на данни. Изучават се похвати за създаване на MVC уеб приложение с поддръжка на всички базови функционалност: визуализация на данни, таблици, CRUD операции върху данните, валидация и други.

Умения, които ще придобиеш

 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони

 • Работа с HTTP протокола

 • Работа с бисквитки и сесии

 • Основни принципи на работа с работна рамка Spring

 • Умения и работа с Bootstrap

 • Изграждане на уеб приложения с работна рамка Spring MVC

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Internet Explained
 • 4. HTTP Protocol
 • 5. Spring Boot Introduction
 • 6. Spring Introduction (MVC)
 • 7. Workshop
 • 8. State Management
 • 9. Spring Essentials
 • 10. Workshop
 • 11. Thymeleaf and Validations
 • 12. Exam Preparation
 • 13. Bootstrap, Front-End Basics
 • 14. Workshop
 • 15. Regular Exam
 • 16. Retake Exam