Spring Fundamentals
Loading...

Spring Fundamentals

Кредити 12 Ниво: Medium

За курса

В курса "Spring Fundamentals" ще ви запознаем с основни принципи на уеб разработката като HTTP протокол, сесии и начините на запазване на състоянието. Ще получите базови познания и умения за работа с работната рамка Spring, нейните компоненти и архитектура, дефинирането на модели, изгледи и частични изгледи с Thymeleaf view engine, дефиниране на контролери, различните протоколи за пренос на данни. Изучават се похвати за създаване наMVCуеб приложение с поддръжка на всички базови функционалност: визуализация на данни, таблици, CRUD операции върху данните, валидация и други.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Spring Fundamentals - май 2020
8 Лекции Лектор Траян Илиев
Spring Fundamentals - май 2020 Icon

Записани в курса до сега: 135

Java Web Basics - септември 2019
8 Лекции Лектор Дончо Минков
Java Web Basics - септември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 102

Java Web Development Basics - януари 2019
11 Лекции Лектор Дончо Минков
Java Web Development Basics - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 108

Java Web Development Basics - май 2018
9 Лекции Лектор Иван Йонков
Java Web Development Basics - май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 51

Java Web Development Basics - януари 2018
9 Лекции
Java Web Development Basics - януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 77

Java Web Development Basics - януари 2017
25 Лекции Лектор Теодор Димитров
Java Web Development Basics - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 105

Умения, които ще придобиеш

 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Работа с HTTP протокола
 • Работа с бисквитки и сесии
 • Основни принципи на работа с работна рамка Spring
 • Работа с Bootstrap
 • Изграждане на уеб приложения с работна рамка Spring MVC
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
  Работа с HTTP протокола
 • Работа с бисквитки и сесии
  Основни принципи на работа с работна рамка Spring
 • Работа с Bootstrap
  Изграждане на уеб приложения с работна рамка Spring MVC