JavaScript Advanced
Loading...

JavaScript Advanced

Кредити 9

За курса

Курсът "JavaScript Advanced" разширява уменията, натрупани в курса "JavaScript Fundamentals" с по-сложни концепции и принципи от функционалното програмиране (ФП) и обектно-ориентираното програмиране (ООП) с езика JavaScript, както и използването на DOM за обработка на елементите в една уеб страница. Курсът е базиран на най-съвременни стандарти и JS технологии (изучава се modern JavaScript с ES2017).

Курсът стартира с изучаване на обектния модел на браузъра (DOM и BOM) и взаимодействието с него от JavaScript: търсене, промяна и изтриване на елементи от DOM дървото, обработка на събития, взаимодействие с уеб браузъра.

Изучават се в дълбочина работата с функции и парадигми от функционалното програмиране (ФП): функцията като обект, функционални изрази, функции от по-висок ред, IIFE, работа с JS обекти и JSON, композиция на обекти, функции от по-висок ред, затваряне на състояние във функция (closure), JS шаблони като revealing module, прототипно наследяване на обекти и прототипна верига (prototype chain), работа с генератори и итератори.

Разглеждат се обектно-ориентираното програмиране (ООП) с JavaScript класове: дефиниране на класове, конструктори, свойства и методи, наследяване на класове, протитипни вериги, полиморфизъм, други видове ООП и наследяване. Обръща се сериозно внимание на компонентното тестване (unit testing) и приложението му в софтуерното инженерство за изграждане на качествен софтуер.

Изучава се още работата с модулни системи като ES6 modules, CommonJS, RequireJS и управление за зависимости между модулите, работа с транспилатори за код (transpilers) като Babel, управление на грешки и изключения (exception handling) и утвърдени практики и шаблони за писане на качествен и преизползваем JavaScript код.

Курсът е силно насочен към практиката, с огромен брой упражнения в клас, практически екипен проект и практически изпит. Задачите от упражненията и изпитите се оценяват автоматизирано с онлайн judge система.

Курсът завършва с практически изпит по JavaScript функционално и ООП програмиране и работа с DOM с автоматизирано оценяване с онлайн judge система.

Курсът е част от цялостната програма с JavaScript курсове и уроци за обучение по професия "JavaScript програмист" в Софтуерния университет.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

JS Advanced - октомври 2018
9 Лекции Лектор Ивайло Димитров
JS Advanced - октомври 2018 Icon

Записани в курса до сега: 287

JS Advanced - юни 2018
9 Лекции Лектор Никола Андреев
JS Advanced - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 260

JS Advanced - февруари 2018
11 Лекции Лектор Мартин Инджов
JS Advanced - февруари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 412

JS Advanced - юни 2017
22 Лекции Лектор Кирил Кирилов
JS Advanced - юни 2017 Icon

Записани в курса до сега: 335

JS Advanced - октомври 2016
23 Лекции Лектор Виктор Костадинов
JS Advanced - октомври 2016 Icon

Записани в курса до сега: 488

Advanced JavaScript - февруари 2016
9 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Advanced JavaScript - февруари 2016 Icon

Записани в курса до сега: 304

Advanced JavaScript - март 2015
8 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Advanced JavaScript - март 2015 Icon

Записани в курса до сега: 321

JavaScript ООП - октомври 2014
7 Лекции Лектор Деян Дачев
JavaScript ООП - октомври 2014 Icon

Записани в курса до сега: 405

Умения, които ще придобиеш

 • Компонентно тестване (unit testing)
 • Използване на модули и транспилатори
 • Работа с IIFE и closures
 • Дефиниране на JS класове, наследяване и прототипни вериги
 • Използване на библиотеката jQuery
 • Работа с обектния модел DOM и събития
 • Компонентно тестване (unit testing)
  Използване на модули и транспилатори
 • Работа с IIFE и closures
  Дефиниране на JS класове, наследяване и прототипни вериги
 • Използване на библиотеката jQuery
  Работа с обектния модел DOM и събития