JavaScript Applications
Loading...

JavaScript Applications

Кредити 9

За курса

Курсът "JavaScript Applications" (JS Apps) развива практически умения за изграждане на front-end приложения с JavaScript, jQuery, ReactJS, AJAX и REST услуги. Курсът е базиран на най-съвременни стандарти и JS технологии (ползва се ES2017).

Изучават се HTTP, REST и jQuery AJAX и достъпване на REST услуги с AJAX заявки. Изграждат се JavaScript и REST базирани клиентски приложения за извличане и визуализация в браузъра на данни от публични REST APIs като GitHub API, TheMovieDb API и създаване / редакция / изтриване на отдалечени данни (CRUD) през REST услуга с автентикация. Разглеждат се още изграждането на backend REST услуги върху cloud базирани платформи за съхранение на данни (backend-as-a-service / BaaS).

Изучават се принципите на асинхронното програмиране в JavaScript с promisesasync / await и Web workers, както и работата с Web storage (cookies, session and local storage) и използването на помощни библиотеки, инструменти и технологии като Babel transpiler, Grunt и Gulp, ESLint, lodash, sammy, и други.

За изграждане на потребителски интерфейс (UI) и визуализация на данни по шаблон (templating) се използва технологията ReactJS, която предоставя съвременен модел за изграждане на реактивни, преизползваеми JavaScript UI компоненти чрез комбинирането на HTML и JavaScript.

Изучаваните в курса технологии се обединяват за изграждането на практическо SPA приложение (single-page application), базирано на MVC архитектурата (model-view-controller) с технологиите ReactJS за UI частта, Sammy.js (за рутиране и събития) и jQuery AJAX (за извикване на REST услуги от съществуващо REST API).

Курсът е силно насочен към практиката, с огромен брой упражнения в клас, практически екипен проект и практически изпит. Участниците в курса разработват практически екипен проект (SPA приложение с MVC, REST и ReactJS). За проверка на знанията курсът завършва с практически изпит по изграждане на front-end SPA приложение с JS, jQuery AJAX, REST services и ReactJS. При добро представяне по време на курса и на финалния изпит се издава сертификат за придобитите практически умения.

Курсът е част от цялостната програма с JavaScript курсове и уроци за обучение по професия "JavaScript програмист" в Софтуерния университет.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

JS Applications - ноември 2018
7 Лекции Лектор Ивайло Димитров
JS Applications - ноември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 296

JS Applications - юли 2018
7 Лекции Лектор Никола Андреев
JS Applications - юли 2018 Icon

Записани в курса до сега: 356

JS Applications - март 2018
7 Лекции Лектор Мартин Инджов
JS Applications - март 2018 Icon

Записани в курса до сега: 413

JS Applications - юли 2017
10 Лекции Лектор Кирил Кирилов
JS Applications - юли 2017 Icon

Записани в курса до сега: 333

JS Applications - ноември 2016
20 Лекции Лектор Виктор Костадинов
JS Applications - ноември 2016 Icon

Записани в курса до сега: 487

JavaScript Applications - февруари 2016
11 Лекции Лектор Богомил Димитров
JavaScript Applications - февруари 2016 Icon

Записани в курса до сега: 307

JavaScript приложения - април 2015
11 Лекции Лектор Богомил Димитров
JavaScript приложения - април 2015 Icon

Записани в курса до сега: 308

JavaScript приложения ноември 2014
12 Лекции Лектор Атанас Русенов
JavaScript приложения ноември 2014 Icon

Записани в курса до сега: 402

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с AJAX и jQuery AJAX
 • Асинхронно програмиране
 • Работа с REST API
 • Работа с шаблони и рутиране (templating & routing)
 • Създаване на SPA приложения
 • Build процес, ESLint и други JS инструменти
 • Работа с AJAX и jQuery AJAX
  Асинхронно програмиране
 • Работа с REST API
  Работа с шаблони и рутиране (templating & routing)
 • Създаване на SPA приложения
  Build процес, ESLint и други JS инструменти