JavaScript Fundamentals
Loading...

JavaScript Fundamentals

Кредити 9

За курса

Курсът "JavaScript Fundamentals" изгражда базови умения по програмиране с езика JavaScript. Изучават се конструкциите на JavaScript за изграждане на програмна логика, типове данни, оператори, изрази, условни конструкции, цикли и работа с функции. Обръща се внимание на работа с масиви, стрингове и регулярни изрази, използване на обекти, асоциативни масиви и множества. Курсът е базиран на най-съвременни стандарти и JS технологии (изучава се ES2017).

Курсът е силно насочен към практиката, с огромен брой упражнения в клас и практически изпит. Всички задачи от упражненията и изпитите се оценяват автоматизирано с онлайн judge система.

Участниците имат възможност да участват в отделен курс за разработка на практически екипен проект (JavaScript Single Page Application), който обхваща целия учебен материал.

Курсът завършва с практически изпит по JavaScript програмиране с автоматизирано оценяване с онлайн judge система.

Курсът не е подходящ за напълно начинаещи. Изискват се начални умения по писане на програмен код (работа с данни, проверки, повторения), независимо от езика за програмиране и поне основно познаване на езика HTML.

Базовите познания по JavaScript са нужни на всеки, който иска да се занимава с нещо свързано с уеб разработка или сървърна JavaScript разработка.

Курсът е част от цялостната програма с JavaScript курсове и уроци за обучение по професия "JavaScript програмист" в Софтуерния университет.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

JS Fundamentals - септември 2018
14 Лекции Лектор Ивайло Димитров
JS Fundamentals - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 291

JS Fundamentals - май 2018
7 Лекции Лектор Никола Андреев
JS Fundamentals - май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 263

JS Fundamentals - януари 2018
7 Лекции Лектор Мартин Инджов
JS Fundamentals - януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 412

JS Fundamentals - май 2017
10 Лекции Лектор Кирил Кирилов
JS Fundamentals - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 432

JavaScript Basics - януари 2016
11 Лекции Лектор Богомил Димитров
JavaScript Basics - януари 2016 Icon

Записани в курса до сега: 207

JavaScript Basics - март 2015
10 Лекции Лектор Богомил Димитров
JavaScript Basics - март 2015 Icon

Записани в курса до сега: 401

JavaScript Basics - ноември 2014
9 Лекции Лектор Деян Дачев
JavaScript Basics - ноември 2014 Icon

Записани в курса до сега: 408

JavaScript Basics - юли 2014
7 Лекции Лектор Владислав Карамфилов
JavaScript Basics - юли 2014 Icon

Записани в курса до сега: 647

Умения, които ще придобиеш

 • Базово програмиране на езика JavaScript
 • Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
 • Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
 • Текстообработка и регулярни изрази
 • Работа с JSON формат
 • Работа с асоциативни масиви и множества
 • Базово програмиране на езика JavaScript
  Програмна логика с цикли, условни конструкции и функции
 • Работа с променливи, оператори, изрази, масиви и матрици
  Текстообработка и регулярни изрази
 • Работа с JSON формат
  Работа с асоциативни масиви и множества