JS Advanced
Loading...

JS Advanced

JS Advanced Advanced

За курса

В курса "JS Advanced" ще получите задълбочени познания по езика JavaScript, като основи на синтаксиса, работа с масиви, матрици, обекти, класове и писане на функции. Ще изучавате по-сложни концепции като function context, explicit binding, event loop. Курсът ще развие алгоритмичното ви мислене. След успешното завършване на този курс, ще имате възможност да работите с DOM дървото, да правите манипулации по него и да работите с "event"-и. Ще се разглеждат функционалния и ООП подходите за програмиране с JavaScript, като ще се изучават концепции, като inheritance, object composition и prototype chain.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с класове и обекти

 • Работа с функции и JSON формати

 • Извличане на информация и манипулация на DOM дървото

 • Работа с линейни структури

 • Обектно-ориентирано програмиране

 • Функционално програмиране

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Syntax, Functions and Statements
 • 4. Exercise: Syntax, Functions and Statements
 • 5. Arrays and Nested Arrays
 • 6. Exercise: Arrays and Nested Arrays
 • 7. Objects and Composition
 • 8. Exercise: Objects and Composition
 • 9. DOM Introduction
 • 10. Exercise: DOM Introduction
 • 11. DOM Manipulations and Events
 • 12. Exercise: DOM Manipulations and Events
 • 13. Advanced Functions
 • 14. Exercise: Advanced Functions
 • 15. Unit Testing and Error Handling
 • 16. Exercise: Unit Testing and Error Handling
 • 17. Classes
 • 18. Exercise: Classes
 • 19. Prototypes and Inheritance
 • 20. Exercise: Prototypes and Inheritance
 • 21. Exam Preparation
 • 22. Exam Preparation
 • 23. Workshop: Wizard Side Scrolling Game
 • 24. Regular Exam
 • 25. Retake Exam