JS Applications
Loading...

JS Applications

JS Applications Advanced

За курса

В курса "JS Applications" ще научите какво сa HTTP заявки и как да ги използвате. Ще се запознаете с REST Services, какво представлява един Baas (backend as a service) и как да работите с него, какво означава асинхронен код (Promises, използване на async/await), какво представляват Templating и Routing. По време на курса ще създавате Single Page Application, ползвайки научените техники от предни лекции, на който ще бъдете оценени. Ще разберете каква е архитектурата на едно приложение и как да структурирате правилно апликациите си. Към края на курса ще разглеждате различни шаблони за дизайн и тяхната практическа насока, ще създавате собствени уеб компоненти, ползвайки Web Components стандарта и ще издигате една Wepback среда от нулата.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с нерелационни бази данни

 • Създаване на прости Single Page приложения

 • Работа с REST API и асинхронно програмиране

 • Работа с шаблони и рутиране

 • Тестване на апликацията

 • Какво е HTTP и как да правим заявки

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. HTTP and REST Services
 • 4. Exercise: HTTP and REST Services
 • 5. Asynchronous Programming
 • 6. Exercise: Asynchronous Programming
 • 7. Remote Data and Authentication
 • 8. Exercise: Remote Data and Authentication
 • 9. Single Page Applications
 • 10. Exercise: Single Page Applications
 • 11. Architecture and Testing
 • 12. Exercise: Architecture and Testing
 • 13. Client Side Rendering
 • 14. Exercise: Client Side Rendering
 • 15. Routing
 • 16. Exercise: Routing
 • 17. Modular Applications
 • 18. Exercise: Modular Applications
 • 19. Exam Preparation
 • 20. Exam Preparation
 • 21. Workshop: End-to-End Application - Part 1
 • 22. Workshop: End-to-End Application - Part 2
 • 23. Workshop: Webpack
 • 24. Regular Exam
 • 25. Retake Exam