JS Essentials
Loading...

JS Essentials

За курса

В курса "JS Essentials" ще разгледате основния синтаксис на езика JavaScript. Изучават се типовете данни, оператори, изрази, условни конструкции, цикли и работа с функции. Ще се запознаете с DOM дървото и ще започнете да работите с JavaScript в браузъра. Курсът е силно насочен към практиката, с огромен брой упражнения в клас и практически изпит. Всички задачи от упражненията и изпитите се оценяват автоматизирано с онлайн Judge система. Оценяването в курса е на базата на предадени домашни и практически изпит.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с линейни структури

 • Работа с асоциативни масиви

 • Извличане на информация от DOM дървото

 • Обработка на текст

 • Работа с функции

 • Работа с JSON формати

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Syntax, Functions and Statements
 • 4. Exercise: Syntax, Functions and Statements
 • 5. Objects and DOM
 • 6. Exercise: Objects and DOM
 • 7. Arrays and Matrices
 • 8. Exercise: Arrays and Matrices
 • 9. Strings and RegExp
 • 10. Exercise: Strings and RegExp
 • 11. Exam preparation (NON-ATTENDANCE)
 • 12. Workshop
 • 13. Workshop
 • 14. Exam
 • 15. Retake