PHP Basics (SoftUni 1.0)
Loading...

PHP Basics (SoftUni 1.0)

Кредити 9 Ниво: Beginner
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът "PHP Web Development Basics" ще ви запознае с основите на програмирането и особеностите в езика PHP и неговия синтаксис. Изучават се основите на уеб програмирането (HTTP протокол, настройка на уеб сървър Apache и конфигуриране на PHP), синтаксис на езика (скриптове, променливи, условни конструкции, цикли), работа с HTML форми и обработка на потребителски данни, работа с масиви (традиционни и асоциативни), стрингове и текстообработка и други. Курсът завършва с практически изпит по PHP програмиране и разработка на проект.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

PHP Basics - април 2015
9 Лекции Лектор Иван Йонков
PHP Basics - април 2015 Icon

Записани в курса до сега: 428

PHP Basics - ноември 2014
10 Лекции Лектор Иван Йонков
PHP Basics - ноември 2014 Icon

Записани в курса до сега: 400

PHP Basics - август 2014
7 Лекции
PHP Basics - август 2014 Icon

Записани в курса до сега: 647

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Работа с по-сложни логически проверки (вложени if-else конструкции и switch)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  Извършване на прости пресмятания
 • Работа с логически проверки (if-else)
  Работа с по-сложни логически проверки (вложени if-else конструкции и switch)
 • Работа с цикли (for)
  Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)