PHP MVC Frameworks
Loading...

PHP MVC Frameworks

Кредити 18

За курса

Курсът „PHP MVC Frameworks“ ще ви научи как се изграждат съвременни уеб приложения, базирани на шаблона Model-View-Controller, използвайки технологичната рамка Symfony. Изучават се универсални техники за работа с динамично съдържание, които се прилагат в практически всяко уеб приложение – използване на HTML шаблони, рутиране на заявките, представяне на информация в обекти, свързани с релационна база данни и др. Обучението разглежда и по-сложни теми, свързани с валидация и сигурност на приложенията, както и автоматизация на дейностите на сървъра. Курсът завършва с разработка и защита на практически уеб проект със Symfony.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

PHP MVC Frameworks - Symfony - ноември 2018
9 Лекции Лектор Михаил Великов
PHP MVC Frameworks - Symfony - ноември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 104

PHP MVC Frameworks - ноември 2017
13 Лекции Лектор Веселин Малезанов
PHP MVC Frameworks - ноември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 91

PHP MVC Frameworks - март 2017
23 Лекции Лектор Борислав Йорданов
PHP MVC Frameworks - март 2017 Icon

Записани в курса до сега: 171

PHP Web Development Basics - септември 2015
10 Лекции Лектор Веселин Малезанов
PHP Web Development Basics - септември 2015 Icon

Записани в курса до сега: 369

Основи на уеб разработката с PHP - април 2015
6 Лекции Лектор Веселин Малезанов
Основи на уеб разработката с PHP - април 2015 Icon

Записани в курса до сега: 188

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с една от най-популярните работни рамки
 • Symfony Framework - Разбиране и използване на архитектурния шаблон MVC
 • Създаване на качествени уеб приложения с най-съвременните практики
 • Работа със свързващи инструменти за бази данни към обектен модел (ORM Frameworks)
 • Създаване и консумиране на REST Back-End
 • Фундаментални концепции за насрочени задачи паралелно с основното приложение
 • Работа с една от най-популярните работни рамки
  Symfony Framework - Разбиране и използване на архитектурния шаблон MVC
 • Създаване на качествени уеб приложения с най-съвременните практики
  Работа със свързващи инструменти за бази данни към обектен модел (ORM Frameworks)
 • Създаване и консумиране на REST Back-End
  Фундаментални концепции за насрочени задачи паралелно с основното приложение