Programming Basics
Loading...

Programming Basics

Кредити 3

За курса

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Курсът "Основи на програмирането" завършва с практически изпит по програмиране, който е приемен в програмата по софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Подробна информация за Учебния план може да намерите тук.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Programming Basics with C# - февруари 2020
7 Лекции Лектор Саня Касърова
Programming Basics with C# - февруари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 795

Programming Basics with Java - февруари 2020
7 Лекции Лектор Димо Георгиев
Programming Basics with Java - февруари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 677

Programming Basics with JavaScript - февруари 2020
8 Лекции Лектор Христомир Асенов
Programming Basics with JavaScript - февруари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 713

Programming Basics with Python - февруари 2020
8 Лекции Лектор Ивалин Колев
Programming Basics with Python - февруари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 834

Programming Basics with C++ - януари 2020
7 Лекции Лектор Дончо Ангелов
Programming Basics with C++ - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 505

Programming Basics with C# - януари 2020
7 Лекции Лектор Саня Касърова
Programming Basics with C# - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 937

Programming Basics with Python - януари 2020
7 Лекции Лектор Симона Симеонова
Programming Basics with Python - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 1134

Programming Basics with JavaScript - януари 2020
7 Лекции Лектор Кирил Кирилов
Programming Basics with JavaScript - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 850

Loading...