Programming Basics
Loading...

Programming Basics

Кредити 3

За курса

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Курсът завършва с практически изпит по програмиране, който е приемен в програмата по софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Подробна информация за Учебния план може да намерите тук.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Programming Basics with C++ - септември 2018
20 Лекции Лектор
Programming Basics with C++ - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 76

Programming Basics with Java - септември 2018
19 Лекции Лектор
Programming Basics with Java - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 101

Programming Basics with C# - септември 2018
19 Лекции Лектор
Programming Basics with C# - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 113

Programming Basics with C# - юни 2018
12 Лекции Лектор
Programming Basics with C# - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 460

Programming Basics with Java - юни 2018
14 Лекции Лектор Вероника Начева
Programming Basics with Java - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 355

Programming Basics with JavaScript - юни 2018
12 Лекции Лектор Ивайло Димитров
Programming Basics with JavaScript - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 355

Programming Basics with PHP - май 2018
12 Лекции Лектор Иван Йонков
Programming Basics with PHP - май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 305

Programming Basics with C# - май 2018
12 Лекции Лектор
Programming Basics with C# - май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 607

Loading...

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с по-сложни логически проверки (вложени if-else конструкции и switch)
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  Извършване на прости пресмятания
 • Работа с логически проверки (if-else)
  Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
  Работа с по-сложни логически проверки (вложени if-else конструкции и switch)