Programming Basics
Loading...

Programming Basics

Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

Programming Basics with C# - февруари 2021
6 Лекции Лектор Саня Касърова
Programming Basics with C# - февруари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 825

Programming Basics with Java - февруари 2021
6 Лекции Лектор Вероника Начева
Programming Basics with Java - февруари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 847

Programming Basics with Python - февруари 2021
6 Лекции Лектор Иван Шопов
Programming Basics with Python - февруари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 911

Programming Basics with JavaScript - февруари 2021
6 Лекции Лектор Александър Пелев
Programming Basics with JavaScript - февруари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 797

Programming Basics with C# - януари 2021
6 Лекции Лектор Саня Касърова
Programming Basics with C# - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 1579

Programming Basics with Java - януари 2021
6 Лекции Лектор Вероника Начева
Programming Basics with Java - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 1218

Programming Basics with JavaScript - януари 2021
6 Лекции Лектор Ивайло Димитров
Programming Basics with JavaScript - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 1185

Programming Basics with Python - януари 2021
6 Лекции Лектор Валентина Гочева
Programming Basics with Python - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 1410

Loading...

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
  Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
  Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)