Programming Basics
Loading...

Programming Basics

Кредити 3

За курса

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Курсът "Основи на програмирането" завършва с практически изпит по програмиране, който е приемен в програмата по софтуерно инженерство на СофтУни. Подробна информация за Учебния план може да намерите тук.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Programming Basics with C# - юли 2020
6 Лекции Лектор Стоян Шопов
Programming Basics with C# - юли 2020 Icon

Записани в курса до сега: 641

Programming Basics with Java - юли 2020
6 Лекции Лектор Димитър Танаси
Programming Basics with Java - юли 2020 Icon

Записани в курса до сега: 671

Programming Basics with JavaScript - юли 2020
6 Лекции Лектор Тодор Стоянов
Programming Basics with JavaScript - юли 2020 Icon

Записани в курса до сега: 606

Programming Basics with Python - юли 2020
7 Лекции Лектор Кирил Кирилов
Programming Basics with Python - юли 2020 Icon

Записани в курса до сега: 672

Programming Basics with C# - юни 2020
6 Лекции Лектор Атанас Атанасов
Programming Basics with C# - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 779

Programming Basics with Java - юни 2020
6 Лекции Лектор Димо Георгиев
Programming Basics with Java - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 675

Programming Basics with JavaScript - юни 2020
6 Лекции Лектор Тодор Стоянов
Programming Basics with JavaScript - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 704

Programming Basics with Python - юни 2020
7 Лекции Лектор Константин Митев
Programming Basics with Python - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 825

Loading...

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
  Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
  Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)