Programming Basics
Loading...
Programming Basics Запиши се

Programming Basics

Programming Basics Basics
Запиши се

За курса

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)

 • Работа с цикли (for)

 • Работа с по-сложни логически проверки

 • Работа с логически проверки (if-else)

 • Извършване на прости пресмятания

 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)

Теми

 • 1. Ресурси
 • 2. Откриване на курса
 • 3. Първи стъпки в програмирането
 • 4. Упражнение: Първи стъпки в програмирането
 • 5. Проверки
 • 6. Упражнение: Проверки
 • 7. По-сложни проверки
 • 8. Упражнение: По-сложни проверки
 • 9. For-цикъл
 • 10. Упражнение: For-цикъл
 • 11. While-цикъл
 • 12. Упражнение: While-цикъл
 • 13. Вложени цикли
 • 14. Упражнение: Вложени цикли
 • 15. Подготовка за изпит
 • 16. Предварителен онлайн изпит
 • 17. Редовен онлайн изпит