Programming Basics
Loading...

Programming Basics

Кредити 3

За курса

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Programming Basics with C# - ноември 2020
6 Лекции Лектор Саня Касърова
Programming Basics with C# - ноември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 849

Programming Basics with Java - ноември 2020
6 Лекции Лектор Савина Димитрова
Programming Basics with Java - ноември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 674

Programming Basics with JavaScript - ноември 2020
6 Лекции Лектор Ивайло Димитров
Programming Basics with JavaScript - ноември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 683

Programming Basics with Python - ноември 2020
7 Лекции Лектор Анна Сарамбелиева
Programming Basics with Python - ноември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 802

Programming Basics with C# - октомври 2020
6 Лекции Лектор Димитър Кръстанов
Programming Basics with C# - октомври 2020 Icon

Записани в курса до сега: 842

Programming Basics with Java - октомври 2020
6 Лекции Лектор Димо Георгиев
Programming Basics with Java - октомври 2020 Icon

Записани в курса до сега: 771

Programming Basics with JavaScript - октомври 2020
6 Лекции Лектор Александър Пелев
Programming Basics with JavaScript - октомври 2020 Icon

Записани в курса до сега: 740

Programming Basics with Python - октомври 2020
7 Лекции Лектор Десислава Топузакова
Programming Basics with Python - октомври 2020 Icon

Записани в курса до сега: 793

Loading...

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
  Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
  Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)