Programming Basics
Loading...

Programming Basics

Кредити 3

За курса

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Курсът "Основи на програмирането" завършва с практически изпит по програмиране, който е приемен в програмата по софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Подробна информация за Учебния план може да намерите тук.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Programming Basics with C# - юни 2019
7 Лекции Лектор Саня Касърова
Programming Basics with C# - юни 2019  Icon

Записани в курса до сега: 575

Programming Basics with Java - юни 2019
7 Лекции Лектор Симона Симеонова
Programming Basics with Java - юни 2019  Icon

Записани в курса до сега: 805

Programming Basics with C++ - юни 2019
7 Лекции Лектор Мартин Паунов
Programming Basics with C++ - юни 2019  Icon

Записани в курса до сега: 437

Programming Basics with C# - май 2019
7 Лекции Лектор Ивайло Папазов
Programming Basics with C# - май 2019  Icon

Записани в курса до сега: 615

Programming Basics with Java - май 2019
7 Лекции Лектор Десислава Топузакова
Programming Basics with Java - май 2019  Icon

Записани в курса до сега: 373

Programming Basics with JavaScript - май 2019
7 Лекции Лектор Тодор Стоянов
Programming Basics with JavaScript - май 2019  Icon

Записани в курса до сега: 565

Programming Basics with Python - април 2019
7 Лекции Лектор Инес Иванова
Programming Basics with Python - април 2019  Icon

Записани в курса до сега: 770

Programming Basics with C# - април 2019
7 Лекции Лектор Ивайло Димитров
Programming Basics with C# - април 2019  Icon

Записани в курса до сега: 586

Loading...