Programming Basics
Loading...

Programming Basics

Кредити 3

За курса

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Курсът "Основи на програмирането" завършва с практически изпит по програмиране, който е приемен в програмата по софтуерно инженерство на СофтУни. Подробна информация за Учебния план може да намерите тук.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Programming Basics with C# - март 2020
9 Лекции Лектор Ален Паунов
Programming Basics with C# - март 2020 Icon

Записани в курса до сега: 1751

Programming Basics with Java - март 2020
8 Лекции Лектор Вероника Начева
Programming Basics with Java - март 2020 Icon

Записани в курса до сега: 462

Programming Basics with JavaScript - март 2020
7 Лекции Лектор Кирил Кирилов
Programming Basics with JavaScript - март 2020 Icon

Записани в курса до сега: 529

Programming Basics with Python - март 2020
9 Лекции Лектор Атанас Атанасов
Programming Basics with Python - март 2020 Icon

Записани в курса до сега: 563

Programming Basics - България - март 2020 Icon

Записани в курса до сега: 1197

Programming Basics with C# - февруари 2020
7 Лекции Лектор Саня Касърова
Programming Basics with C# - февруари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 785

Programming Basics with Java - февруари 2020
7 Лекции Лектор Димо Георгиев
Programming Basics with Java - февруари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 666

Programming Basics with JavaScript - февруари 2020
8 Лекции Лектор Христомир Асенов
Programming Basics with JavaScript - февруари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 702

Loading...

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
  Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
  Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)

Теми