Programming Fundamentals
Loading...

Programming Fundamentals

Кредити 18

За курса

Курсът Programming Fundamentals разширява натрупаните до момента начални умения за писане на програмен код от курса "Programming Basics" и запознава с базови техники и инструменти, които надграждат писането на прости програмни конструкции.

Наред с техниките за програмиране, курсът развива алгоритмично мислене и изгражда умения за решаване на проблеми чрез работа върху стотици практически упражнения. Всички задачи за упражнения и домашни се оценяват в реално време с автоматизираната SoftUni Online Judge система. Методиката на обучение е изключително практически насочена. Предоставеният материал включва концептуална теория с многобройни примери и голямо количество задачи с нарастваща трудност, които се надграждат една друга, като към тях са приложени подробни указания. Практическата работа в клас, с активната помощ на преподаватели и асистенти (или вкъщи за онлайн студентите), представлява над 70% от дейността в курса.

Голяма част от практическите упражнения в курса засягат работа с линейни структури от данни и текстообработка. Ще бъдат засегнати и концепции, които целят да въведат курсистите в основните единици на обектно-ориентираното програмиране. Курсистите ще добият представа за цялата програма на обучение, която им предстои до получаването на диплома за софтуерен инженер. В курса има два изпита върху изучавания материал, като първият цели да тества уменията за работа с основни структури от данни, а финалният да тества знанията, които се отнасят към малко по-сложните концепции – асоциативни масиви и текстообработка, които се изучават след средата на курса.

Оценката на студентите се сформира чрез междинен изпит, финален практически изпит и тест по програмиране.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Programming Fundamentals - януари 2020
0 Лекции
Programming Fundamentals - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 1509

C# Fundamentals - януари 2020
18 Лекции Лектор Виктор Даков
C# Fundamentals - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 614

Java Fundamentals - януари 2020
18 Лекции Лектор Николай Банкин
Java Fundamentals - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 401

JS Fundamentals - януари 2020
18 Лекции Лектор Ивайло Папазов
JS Fundamentals - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 244

Python Fundamentals - януари 2020
18 Лекции Лектор Йордан Джамбазов
Python Fundamentals - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 286

Java Fundamentals - септември 2019
18 Лекции Лектор Георги Георгиев
Java Fundamentals - септември 2019  Icon

Записани в курса до сега: 278

JS Fundamentals - септември 2019
18 Лекции Лектор Стамо Петков
JS Fundamentals - септември 2019  Icon

Записани в курса до сега: 147

Python Fundamentals - септември 2019
18 Лекции Лектор Добри Стоилов
Python Fundamentals - септември 2019  Icon

Записани в курса до сега: 103

Loading...