Programming Fundamentals
Loading...

Programming Fundamentals

Кредити 18

За курса

С "Programming Fundamentals" студентите започват да изучават вътрешната програма на SoftUni за цялостна подготовка на софтуерни инженери. Курсът разглежда фундаментални концепции в програмирането, които са основа за ефективното и качествено обучение в професионалните модули. Обучаващите се надграждат знанията, придобити в курса Programming Basics и започват да използват по-сложни похвати и структури от програмирането като: масиви, списъци, обекти и класове, речницистрингове и побитови операции.

Изучават се базови софтуерни технологии, концепции и инструменти, необходими на всеки един софтуерен разработчик, като HTML и CSS, HTTP, запознаване с бази данни и уеб технологии, работа с Git и GitHub. Разглеждат се основите на уеб разработката, като един от най-разпространените в практиката подход за създаване на софтуерни приложения и системи, с което модулът успешно изгражда представа у студентите относно предстоящите професионални модули и уменията, които ще придобият от тях, за да станат успешни софтуерни разработчици.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Programming Fundamentals - януари 2020
0 Лекции
Programming Fundamentals - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 1511

C# Fundamentals - януари 2020
18 Лекции Лектор Виктор Даков
C# Fundamentals - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 666

Java Fundamentals - януари 2020
18 Лекции Лектор Николай Банкин
Java Fundamentals - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 438

JS Fundamentals - януари 2020
18 Лекции Лектор Ивайло Папазов
JS Fundamentals - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 253

Python Fundamentals - януари 2020
18 Лекции Лектор Йордан Джамбазов
Python Fundamentals - януари 2020  Icon

Записани в курса до сега: 289

Programming Fundamentals - септември 2019  Icon

Записани в курса до сега: 837

Java Fundamentals - септември 2019
18 Лекции Лектор Георги Георгиев
Java Fundamentals - септември 2019  Icon

Записани в курса до сега: 278

Python Fundamentals - септември 2019
18 Лекции Лектор Добри Стоилов
Python Fundamentals - септември 2019  Icon

Записани в курса до сега: 103

Loading...