Programming Fundamentals
Loading...
Programming Fundamentals Кандидатствай

Programming Fundamentals

Programming Fundamentals Fundamentals
Кандидатствай

За курса

С "Programming Fundamentals" студентите започват да изучават вътрешната програма на SoftUni за цялостна подготовка на софтуерни инженери. Курсът разглежда фундаментални концепции в програмирането, които са основа за ефективното и качествено обучение в професионалните модули. Обучаващите се надграждат знанията, придобити в курса Programming Basics и започват да използват по-сложни похвати и структури от програмирането като: масиви, листове, обекти и класове.

Изучават се допълнителни технологии, необходими на всеки един софтуерен разработчик, като HTML и CSS, HTTP, побитови операции и други. Разглеждат се основите на web разработката, както и един от най-разпространените технологии и инструменти, с което курсът успешно изгражда представа у студентите относно предстоящите професионални модули и знанията, които ще придобият от тях, за да станат успешни софтуерни разработчици.

Умения, които ще придобиеш

 • Боравене със стандартната функционалност на програмния език

 • Основи на уеб разработката

 • Базови умения за работа с HTML и CSS

 • Анализ на сложни проблеми и редуциране до компютърно-изпълними стъпки

 • Работа с линейни структура от данни

 • Разбиране на взаимовръзката между различни IT концепции

Теми

 • 1. Resources
 • 2. IT Talks
 • 3. Language Comparison
 • 4. Course Introduction
 • 5. Basic Syntax, Conditional Statements and Loops
 • 6. Exercise: Basic Syntax, Conditional Statements and Loops
 • 7. HTTP Basics
 • 8. Data Types and Variables
 • 9. Exercise: Data Types and Variables
 • 10. HTML & CSS BASICS
 • 11. Arrays
 • 12. Exercise: Arrays
 • 13. Software Development Concepts - Part 1
 • 14. Methods
 • 15. Exercise: Methods
 • 16. Software Development Concepts - Part 2
 • 17. Lists
 • 18. Exercise: Lists
 • 19. Bitwise Operations
 • 20. Objects and Classes
 • 21. Exercise: Objects and Classes
 • 22. Exam Preparation
 • 23. Mid Exam
 • 24. Associative Arrays
 • 25. Exercise: Associative Arrays
 • 26. Problem Solving
 • 27. Text Processing
 • 28. Exercise: Text Processing
 • 29. Database Basics
 • 30. Regular Expressions
 • 31. Exercise: Regular Expressions
 • 32. Git and GitHub
 • 33. Exam Preparation
 • 34. Exam Preparation
 • 35. QA Introduction
 • 36. Basic Web Project
 • 37. Practical Exam
 • 38. Retake Mid Exam
 • 39. Retake Practical Exam