Programming Fundamentals
Loading...

Programming Fundamentals

За курса

С "Programming Fundamentals" студентите започват да изучават вътрешната програма на SoftUni за цялостна подготовка на софтуерни инженери. Курсът разглежда фундаментални концепции в програмирането, които са основа за ефективното и качествено обучение в професионалните модули. Обучаващите се надграждат знанията, придобити в курса Programming Basics и започват да използват по-сложни похвати и структури от програмирането като: масиви, листове, обекти и класове.

Изучават се допълнителни технологии, необходими на всеки един софтуерен разработчик, като HTML и CSS, HTTP, побитови операции и други. Разглеждат се основите на web разработката, както и един от най-разпространените технологии и инструменти, с което курсът успешно изгражда представа у студентите относно предстоящите професионални модули и знанията, които ще придобият от тях, за да станат успешни софтуерни разработчици.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

Programming Fundamentals - януари 2021
0 Лекции
Programming Fundamentals - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 1847

Programming Fundamentals with Python - януари 2021
18 Лекции Лектор Инес Иванова
Programming Fundamentals with Python - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 529

Programming Fundamentals with JS - януари 2021
18 Лекции Лектор Кирил Кирилов
Programming Fundamentals with JS - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 355

Programming Fundamentals with Java - януари 2021
18 Лекции Лектор Димо Георгиев
Programming Fundamentals with Java - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 492

Programming Fundamentals with C# - януари 2021
18 Лекции Лектор Стамо Петков
Programming Fundamentals with C# - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 553

Python Fundamentals - септември 2020
18 Лекции Лектор Инес Иванова
Python Fundamentals - септември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 393

Java Fundamentals - септември 2020
18 Лекции Лектор Георги Георгиев
Java Fundamentals - септември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 328

C# Fundamentals - септември 2020
18 Лекции Лектор Светлин Наков
C# Fundamentals - септември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 466

Loading...

Умения, които ще придобиеш

 • Основи на уеб разработката
 • Базови умения за работа с HTML и CSS
 • Анализ на сложни проблеми и редуциране до компютърно-изпълними стъпки
 • Работа с линейни структура от данни
 • Разбиране на взаимовръзката между различни IT концепции
 • Боравене със стандартната функционалност на програмния език
 • Основи на уеб разработката
  Базови умения за работа с HTML и CSS
 • Анализ на сложни проблеми и редуциране до компютърно-изпълними стъпки
  Работа с линейни структура от данни
 • Разбиране на взаимовръзката между различни IT концепции
  Боравене със стандартната функционалност на програмния език

Теми