Programming Fundamentals
Loading...

Programming Fundamentals

Кредити 6
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът "Programming Fundamentals" разширява натрупаните до момента начални умения за писане на програмен код от курса "Основи на програмирането" и запознава с базови техники и инструменти за практическо програмиране отвъд писането на прости програмни конструкции.

Курсът обхваща запознаване с типовете данни в програмирането и техните особености, изваждане на парчета код в методи с параметри и връщана стойност, използване на дебъгер за проследяване изпълнението на кода и намиране на грешки, обработка на поредици елементи чрез масиви и списъци, използване на колекции, работа с матрици за обработка на таблични данни, работа с речници и асоциативни масиви за обработка и съхранение на двойки {ключ - стойност}, работа със стрингове и текстообработка и основни познания за работа с класове и обекти, използване на API класове и дефиниране на собствени класове.

Наред с техниките за програмиране курсът развива алгоритмично мислене и изгражда умения за решаване на задачи чрез работа върху стотици практически упражнения. Всички задачи за упражнения и домашни се оценяват в реално време с автоматизираната SofUni online judge система. Курсът завършва с практически изпит по програмиране.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Programming Fundamentals - май 2018
12 Лекции Лектор Ален Паунов
Programming Fundamentals - май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 970

Programming Fundamentals - Extended - март 2018 Icon

Записани в курса до сега: 289

Programming Fundamentals - януари 2018
11 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Programming Fundamentals - януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 897

Programming Fundamentals - Extended - ноември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 603

Programming Fundamentals - септември 2017
23 Лекции Лектор Светлин Наков
Programming Fundamentals - септември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 1120

Programming Fundamentals - Extended - май 2017
40 Лекции Лектор Преслав Михайлов
Programming Fundamentals - Extended - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 720

Programming Fundamentals - май 2017
32 Лекции Лектор Светлин Наков
Programming Fundamentals - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 562

Programming Fundamentals - Extended - януари 2017
39 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Programming Fundamentals - Extended - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 394

Loading...

Умения, които ще придобиеш

 • Писане и извикване на методи
 • Работа с масиви и списъци
 • Работа с таблични данни (матрици)
 • Работа с речници (dictionaries)
 • Използване на lambda изрази и функционални парадигми
 • Използване на LINQ заявки
 • Писане и извикване на методи
  Работа с масиви и списъци
 • Работа с таблични данни (матрици)
  Работа с речници (dictionaries)
 • Използване на lambda изрази и функционални парадигми
  Използване на LINQ заявки

Теми