Python Advanced
Loading...

Python Advanced

За курса

Курсът "Python Advanced" надгражда уменията за работата с езика Python, като в него се разглеждат по-сложни концепции, типични за езика (като modules и comprehension). В курса ще се научите да създавате линейни структури от данни, решаване на алгоритмични проблеми (problem solving skills), , ще работите със стекове и опашки (Stacks & Queues), тюпъли и сетове (Tuples & Sets), матрици (Multidimensional Lists), файлове и директории. Ще се обърне внимание на парадигмата функционално програмиране. Ще разгледате по-задълбочено lamba функциите, рекурсивните функции и функциите с множество аргументи. Средата за разработка, която ще се използва от трейнърския екип е PyCharm, но всеки курсист е свободен да използва инструменти по предпочитание.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

Python Advanced - януари 2021
9 Лекции Лектор Дончо Минков
Python Advanced - януари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 244

Python Advanced - септември 2020
9 Лекции Лектор Йордан Джамбазов
Python Advanced - септември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 205

Python Advanced - май 2020
9 Лекции Лектор Дончо Минков
Python Advanced - май 2020 Icon

Записани в курса до сега: 179

Python Advanced - януари 2020
9 Лекции Лектор Дончо Минков
Python Advanced - януари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 99

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с двумерни структури от данни
 • Създаване на линейни структури от данни
 • Прилагане на базови алгоритми
 • Прилагане на функционалното програмиране
 • Работа с потоци от данни, файлове и директории
 • Обработване на грешки
 • Работа с двумерни структури от данни
  Създаване на линейни структури от данни
 • Прилагане на базови алгоритми
  Прилагане на функционалното програмиране
 • Работа с потоци от данни, файлове и директории
  Обработване на грешки