Python Advanced
Loading...
Python Advanced Кандидатствай

Python Advanced

Python Advanced Advanced
Кандидатствай

За курса

Курсът "Python Advanced" надгражда уменията за работата с езика Python, като в него се разглеждат по-сложни концепции, типични за езика (като modules и comprehension). В курса ще се научите да създавате линейни структури от данни, решаване на алгоритмични проблеми (problem solving skills), , ще работите със стекове и опашки (Stacks & Queues), тюпъли и сетове (Tuples & Sets), матрици (Multidimensional Lists), файлове и директории. Ще се обърне внимание на парадигмата функционално програмиране. Ще разгледате по-задълбочено lamba функциите, рекурсивните функции и функциите с множество аргументи. Средата за разработка, която ще се използва от трейнърския екип е PyCharm, но всеки курсист е свободен да използва инструменти по предпочитание.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с двумерни структури от данни

 • Създаване на линейни структури от данни

 • Прилагане на базови алгоритми

 • Прилагане на функционалното програмиране

 • Работа с потоци от данни, файлове и директории

 • Обработване на грешки

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Lists as Stacks and Queues
 • 4. Exercise: Lists as Stacks and Queues
 • 5. Tuples and Sets
 • 6. Exercise: Tuples and Sets
 • 7. Exercise: Stacks, Queues, Tuples and Sets
 • 8. Multidimensional Lists
 • 9. Exercise: Multidimensional Lists
 • 10. Exercise: Multidimensional Lists
 • 11. Functions Advanced
 • 12. Exercise: Functions Advanced
 • 13. File Handling
 • 14. Exercise: File Handling
 • 15. Error Handling
 • 16. Exercise: Error Handling
 • 17. Workshop
 • 18. Exercise: Workshop
 • 19. Modules
 • 20. Exercise: Modules
 • 21. Exam Preparation
 • 22. Regular Exam
 • 23. Retake Exam