Python Advanced
Loading...

Python Advanced

Кредити 12

За курса

Курсът "Python Advanced" надгражда уменията за работата с езика Python, като в него се разглеждат по-сложни концепции, типични за езика (като modules и comprehension). В курса ще се научите да създавате линейни структури от данни, решаване на алгоритмични проблеми (problem solving skills), работа със тюпъли и сетове, файлове и директории. Обръща се внимание на парадигмата функционално програмиране. Средата за разработка, която ще се използва от трейнърския екип е PyCharm, но всеки курсист е свободен да използва инструменти по предпочитание.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Python Advanced - септември 2020
9 Лекции Лектор Йордан Джамбазов
Python Advanced - септември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 199

Python Advanced - май 2020
9 Лекции Лектор Дончо Минков
Python Advanced - май 2020 Icon

Записани в курса до сега: 179

Python Advanced - януари 2020
9 Лекции Лектор Дончо Минков
Python Advanced - януари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 98

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с двумерни структури от данни
 • Създаване на линейни структури от данни
 • Прилагане на базови алгоритми
 • Прилагане на функционалното програмиране
 • Работа с потоци от данни, файлове и директории
 • Обработване на грешки
 • Работа с двумерни структури от данни
  Създаване на линейни структури от данни
 • Прилагане на базови алгоритми
  Прилагане на функционалното програмиране
 • Работа с потоци от данни, файлове и директории
  Обработване на грешки