Python OOP
Loading...
Python OOP Кандидатствай

Python OOP

Python OOP Advanced
Кандидатствай

За курса

Курсът "Python OOP" ще ви научи на принципите на обектно-ориентираното програмиране (ООП), да работите с класове и обекти, да ползвате обектно-ориентирано моделиране и да изграждате йерархии от класове. Ще се изучават основните принципи на ООП като абстракция (интерфейси, абстрактни класове), енкапсулация, наследяване и полиморфизъм. Ще навлезем в най-често използваните шаблони за дизайн (creational, structural and behavioral design patterns). Ще се запознаем с SOLID принципите за обектно-ориентиран софтуерен дизайн. Ще се научим какво са итератори и генератори и как да ги използваме. Ще се научим как да създаваме и използваме декоратори (decorators). Ще обърнем внимание на компонетно тестване (писане на unit тестове) и концепцията за Test Driven Development (TDD).

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране

 • Прилагане на принципите от обектно-ориентираното програмиране

 • Създаване на йерархия от класове и наследяване

 • Компонетно тестване (unit testing)

 • Работа с итератори и генератори

 • Работа с декоратори (decorators)

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. First Steps in OOP
 • 4. Exercise: First Steps in OOP
 • 5. Classes and Objects
 • 6. Exercise: Classes and Objects
 • 7. Inheritance
 • 8. Exercise: Inheritance
 • 9. Encapsulation
 • 10. Exercise: Encapsulation
 • 11. Static and Class Methods
 • 12. Exercise: Static and Class Methods
 • 13. Polymorphism and Abstraction
 • 14. Exercise: Polymorphism and Abstraction
 • 15. SOLID
 • 16. Exercise: SOLID
 • 17. Iterators and Generators
 • 18. Exercise: Iterators and Generators
 • 19. Decorators
 • 20. Exercise: Decorators
 • 21. Testing
 • 22. Exercise: Testing
 • 23. Design Patterns
 • 24. Exam Preparation
 • 25. Exam Preparation
 • 26. Workshop
 • 27. Workshop
 • 28. Regular Exam
 • 29. Retake Exam