Python OOP
Loading...

Python OOP

За курса

Курсът "Python OOP" ще ви научи на принципите на обектно-ориентираното програмиране (ООП), да работите с класове и обекти, да ползвате обектно-ориентирано моделиране и да изграждате йерархии от класове. Ще се изучават основните принципи на ООП като абстракция (интерфейси, абстрактни класове), енкапсулация, наследяване и полиморфизъм. Ще навлезем в най-често използваните шаблони за дизайн (design patterns). Ще се запознаем с SOLID принципите за обектно ориентиран софтуерен дизайн. Ще се научим какво са итератори и генератори и как да ги използваме. Ще се научим как да създаваме и използваме декоратори (decorators). Ще обърнем внимание на компонетно тестване (писане на unit тестове) и концепцията за Test Driven Development (TDD).

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

Python OOP - февруари 2021
11 Лекции Лектор Дончо Минков
Python OOP - февруари 2021 Icon

Записани в курса до сега: 247

Python OOP - октомври 2020
11 Лекции Лектор Йордан Джамбазов
Python OOP - октомври 2020 Icon

Записани в курса до сега: 216

Python OOP - юни 2020
11 Лекции Лектор Дончо Минков
Python OOP - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 176

Python OOP - февруари 2020
8 Лекции Лектор Дончо Минков
Python OOP - февруари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 100

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране
 • Прилагане на принципите от обектно-ориентираното програмиране
 • Създаване на йерархия от класове и наследяване
 • Компонетно тестване (unit testing)
 • Работа с итератори и генератори
 • Работа с декоратори (decorators)
 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране
  Прилагане на принципите от обектно-ориентираното програмиране
 • Създаване на йерархия от класове и наследяване
  Компонетно тестване (unit testing)
 • Работа с итератори и генератори
  Работа с декоратори (decorators)