Python OOP
Loading...

Python OOP

Кредити 15

За курса

Курсът "Python OOP" ще ви научи на принципите на обектно-ориентираното програмиране (ООП), да работите с класове и обекти, да ползвате обектно-ориентирано моделиране и да изграждате йерархии от класове. Ще се изучават основните принципи на ООП като абстракция (интерфейси, абстрактни класове), енкапсулация, наследяване и полиморфизъм. Ще навлезем в най-често използваните шаблони за дизайн (design patterns). Ще се научим какво са итератори и генератори и как да ги използваме. Ще обърнем внимание на компонетно тестване (писане на unit тестове) и концепцията за Test Driven Development (TDD).

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Python OOP - юни 2020
11 Лекции Лектор Дончо Минков
Python OOP - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 176

Python OOP - февруари 2020
8 Лекции Лектор Дончо Минков
Python OOP - февруари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 99

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране
 • Прилагане на принципите от обектно-ориентираното програмиране
 • Създаване на йерархия от класове и наследяване
 • Компонетно тестване
 • Работа с итератори и генератори
 • Работа с декоратори
 • Разбиране на парадигмата обектно-ориентирано програмиране
  Прилагане на принципите от обектно-ориентираното програмиране
 • Създаване на йерархия от класове и наследяване
  Компонетно тестване
 • Работа с итератори и генератори
  Работа с декоратори