QA Automation
Loading...

QA Automation

Срокът за записване е изтекъл

За курса

Целта на този курс е да надгради придобитите знания от предходния QA Fundamentals и да ги превърне в умения за планиране, разработване и поддържане на автоматизирани GUI и Web Services тест скриптове. Ще бъдат разгледани всички видове автоматизирани тестове а също и добрите практики при прилагането им. В края на курса всеки един от вас ще има нужните умения да изгради и интегрира индивидуални решения за автоматизация на Web базирани приложения.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

QA Automation - март 2021
10 Лекции Лектор Светлин Наков
QA Automation - март 2021  Icon

Записани в курса до сега: 58

QA Automation - януари 2021
9 Лекции Лектор Светлин Наков
QA Automation - януари 2021  Icon

Записани в курса до сега: 111