QA Automation
Loading...

QA Automation

Кредити 15

За курса

Целта на този курс е да надгради придобитите знания от предходния QA Fundamentals и да ги превърне в умения за планиране, разработване и поддържане на автоматизирани GUI и Web Services тест скриптове. Ще бъдат разгледани всички видове автоматизирани тестове а също и добрите практики при прилагането им. В края на курса всеки един от вас ще има нужните умения да изгради и интегрира индивидуални решения за автоматизация на Web базирани приложения.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Умения, които ще придобиеш

 • Запознаване с Performance Testing
 • Запознаване с Penetration Testing
 • Проследяване на процеса по разрешаване на дефекти
 • Използване на подходи при автоматизирано тестване
 • Автоматизирано тестване на Web-Based софтуер
 • Познаване архитектурата на автоматизираното тестване
 • Запознаване с Performance Testing
  Запознаване с Penetration Testing
 • Проследяване на процеса по разрешаване на дефекти
  Използване на подходи при автоматизирано тестване
 • Автоматизирано тестване на Web-Based софтуер
  Познаване архитектурата на автоматизираното тестване