QA Automation
Loading...
QA Automation Кандидатствай

QA Automation

Кандидатствай

За курса

Целта на този курс е да надгради придобитите знания от предходния QA Fundamentals и да ги превърне в умения за планиране, разработване и поддържане на автоматизирани GUI и Web Services тест скриптове. Ще бъдат разгледани всички видове автоматизирани тестове а също и добрите практики при прилагането им. В края на курса всеки един от вас ще има нужните умения да изгради и интегрира индивидуални решения за автоматизация на Web базирани приложения.

Умения, които ще придобиеш

 • Запознаване с Performance Testing

 • Запознаване с Penetration Testing

 • Проследяване на процеса по разрешаване на дефекти

 • Използване на подходи при автоматизирано тестване

 • Автоматизирано тестване на Web-Based софтуер

 • Познаване архитектурата на автоматизираното тестване

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Test Automation Architecture and Processes
 • 4. Selenium WebDriver POM & POF
 • 5. EXERCISE: Selenium WebDriver POM & POF
 • 6. Web Services & API’s
 • 7. REST & SOAP Automation Framework
 • 8. EXERCISE: API Testing & Postman
 • 9. Integration Testing
 • 10. Behaviour-Driven Testing
 • 11. Data Driven Testing
 • 12. Performance Testing
 • 13. Load Testing
 • 14. Penetration Testing
 • 15. Continuous Integration
 • 16. EXERCISE: End 2 end automation integration in software development life cycle
 • 17. Exam
 • 18. Retake