ReactJS
Loading...
ReactJS Кандидатствай

ReactJS

ReactJS Advanced
Кандидатствай

За курса

Обучението дава знания и практически умения за разработването на Single Page Applications (SPA), ползвайки технологията ReactJS - една от най-популярните и бързи библиотеки за изобразяване на клиентски интерфейс, разработвана и поддържана от Facebook и Instagram. Ще обърнем специално внимание на синтаксиса JSX, работа със заявки и Promises, разделяне на една апликации на компоненти, рутиране и валидация на форми, и различни начини за стилизиране на компоненти, ползвайки техники като CSS Modules и Styled Components. Ще разгледаме и нови концепции в библиотеката, като React Hooks и Context API. Също така по време на курса се изгражда цялостно SPA приложение и се усвоява работа с форми и свързване на данни (data binding), рутиране (routing), удостоверяване и автентикиране на регистрирани потребители. Обучението ще наблегне и на писане на Unit Tests, ползвайки JEST.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с шаблони и рутиране

 • Основни познания по React и JSX

 • Работа с отдалечени REST услуги

 • Какво е Single Page Applicaion

 • Клиентски приложения с React

 • Компонентно-базирани приложения

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Intro to React and JSX
 • 4. Components: Basic Idea
 • 5. Components: Deep Dive
 • 6. Workshop: Components
 • 7. Routing
 • 8. Workshop: Single-Page Application
 • 9. Forms
 • 10. Workshop: Forms
 • 11. React Hooks
 • 12. Workshop: Authentication
 • 13. Advanced Techniques
 • 14. Workshop: Advanced Techniques
 • 15. Online Project Defense
 • 16. Online Retake