ReactJS
Loading...

ReactJS

Кредити 15

За курса

Обучението дава знанияпрактически уменияSingle Page Applications (SPA) с технологията React JS - една от най-популярните и бързи библиотеки за изобразяване на клиентски интерфейс, разработвана и  поддържана от  Facebook и Instagram. Ще обърнем специално внимание на синтакса JSX, подготвяне на приложението за публикуване с WebPackработа със заявки и Promises.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Умения, които ще придобиеш

 • Основни познания по React и JSX
 • Клиентски приложения с React
 • Работа с отдалечени REST услуги
 • Компонентно-базирани приложения
 • Какво е Single Page Applicaion
 • Работа с шаблони и рутиране
 • Основни познания по React и JSX
  Клиентски приложения с React
 • Работа с отдалечени REST услуги
  Компонентно-базирани приложения
 • Какво е Single Page Applicaion
  Работа с шаблони и рутиране