Software Technologies
Loading...

Software Technologies

За курса

Курсът "Software Technologies" дава начални познания по най-използваните софтуерни технологии в практиката и позволява на студентите да се ориентират кои технологии им харесват, за да ги изучават по-задълбочено. Изучават се базови концепции от front-end и back-end разработката. Курсът се състои от четири части: HTML5 разработка (HTML + CSS + JavaScript + AJAX + REST), PHP уеб разработка (PHP + MySQL), C# уеб разработка (ASP.NET MVC + Entity Framework + SQL Server) и Java уеб разработка (Java + Spring MVC + Hibernate + MySQL).

Методиката на обучение е изключително практическа. Изучаваният материал е представен с малко теория, с многобройни примери и огромно количество практически задачи с нарастваща трудност и надграждащи се една след друга, с подробни постъпкови указания. Практическата работа в клас под надзора на преподаватели и асистенти (или вкъщи за онлайн студентите) е над 70%. Курсът само запознава с изучаваните технологии и дава съвсем начални умения без да влиза в дълбочина. Целта не е научаване на обхванатите технологии, а запознаване с тях.

В първите няколко теми студентите се запознават с HTML5 платформата. Чрез много практически упражнения се изучават основите на езика за описание на уеб съдържание HTML в комбинация с езика за стилизиране на уеб съдържание CSS и езика JavaScript, с който се изграждат динамични клиентски уеб приложения, изпълнявани в уеб браузъра (front-end разработка). Изучават се базови елементи на езика JavaScript - неговият синтаксис, обхват на променливите, условни конструкции, цикли, масиви, обекти, функции и работа с тях, достъп до елементите в страницата през DOM. Продължава се с практическо използване на технологията AJAX за извличане на данни от REST услуги и достъп до BaaS услуга за съхранение на данни в cloud среда (Kinvey). За да свържат всичко изучавано до момента, като практически проект студентите изграждат проста блог система, базирана на HTML5, AJAX и REST услуга.

В следващите няколко теми студентите се запознават с PHP и MySQL. След инсталация и конфигурация на работна среда за PHP (XAMPP или LAMP), те се запознават с езика, неговият синтаксис, условни конструкции, цикли, масиви, функции. Продължава се с много кратко запознаване на HTTP протокола и обработка на GET и POST заявки с PHP. Следва много кратко запознаване с релационните бази данни и MySQL чрез примери и практически упражнения. Изучава се дефинирането на таблици и връзки между тях, писане на много прости SQL заявки и достъп до МySQL от PHP - извличане, добавяне, промяна и изтриване на редове. За да свържат всичко изучавано в последните няколко теми, като практически проект студентите изграждат проста блог система, базирана на PHP и MySQL.

След като преминат през тези теми, студентите се запознават със C# Web разработката. Започва се с практическо опознаване на MS SQL Server и технологията Entity Framework за достъп до данни от C# приложения. Следват основите на технологията за изграждане на сървърни уеб приложения ASP.NET MVC - изгледи, контролери, модели, форми, достъп до данни, регистрация на потребители и вход (login). Следва разработка на практически проект - проста блог система, базирана на ASP.NET MVC, Entity Framework и SQL Server.

В последните няколко теми студентите се запознават с Java Web разработката. Започва се с кратко въведение в езика Java - синтаксис, променливи, условни конструкции, цикли, масиви, списъци, класове и обекти. Следва запознаване с Hibernate ORM и достъпа до MySQL база данни от Java. Продължава се с Java Web приложенията (Servlets / JSP) и технологията за Java уеб разработка Spring MVC. Следва разработка на практически проект - проста блог система, базирана на Java, Spring MVC, Hibernate и MySQL.

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на уеб страници с HTML и CSS

 • Работа с REST, JSON, jQuery, AJAX

 • Уеб разработка с ASP.NET MVC - основи

 • Уеб разработка със Spring MVC - основи

 • Основни концепции на Symfony Framework

 • Основни концепции на Node.JS и Express.JS

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. HTTP and Database Basics
 • 4. HTTP and Database Basics - Exercises
 • 5. HTML5 and CSS Basics
 • 6. HTML5 and CSS - Blog Design
 • 7. HTML5 and CSS - Exercises
 • 8. JavaScript Syntax and Basic Web
 • 9. JavaScript Syntax and Basic Web - Exercises
 • 10. JavaScript ExpressJS Overview
 • 11. JavaScript ExpressJS Overview - Exercises
 • 12. JavaScript Blog Basic Functionality
 • 13. JavaScript Blog Basic Functionality - Exercises
 • 14. PHP Syntax and Basic Web
 • 15. PHP Syntax and Basic Web - Exercises
 • 16. PHP MVC and Symfony Overview
 • 17. PHP MVC and Symfony Overview - Exercises
 • 18. PHP Blog Basic Functionality
 • 19. PHP Blog Basic Functionality - Exercises
 • 20. Java Syntax
 • 21. Java Syntax - Exercises
 • 22. Java Basic Web
 • 23. Java Basic Web - Exercises
 • 24. Java Blog Basic Functionality
 • 25. Java Blog Basic Functionality - Exercises
 • 26. CSharp ASP.NET MVC Overview.NET MVC Overview
 • 27. CSharp ASP.NET MVC Overview.NET MVC Overview - Exercises
 • 28. CSharp Blog Basic Functionality
 • 29. CSharp Blog Basic Functionality - Exercises
 • 30. Exam Preparation I
 • 31. Exam Preparation II
 • 32. Career Orientation Day
 • 33. Practical Exam
 • 34. Retake Exam