Software Technologies
Loading...

Software Technologies

Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът "Software Technologies" дава начални познания по най-използваните софтуерни технологии в практиката и позволява на студентите да се ориентират кои технологии им харесват, за да ги изучават по-задълбочено. Изучават се базови концепции от front-end и back-end разработката. Курсът се състои от четири части: HTML5 разработка (HTML + CSS + JavaScript + AJAX + REST), PHP уеб разработка (PHP + MySQL), C# уеб разработка (ASP.NET MVC + Entity Framework + SQL Server) и Java уеб разработка (Java + Spring MVC + Hibernate + MySQL).

Методиката на обучение е изключително практическа. Изучаваният материал е представен с малко теория, с многобройни примери и огромно количество практически задачи с нарастваща трудност и надграждащи се една след друга, с подробни постъпкови указания. Практическата работа в клас под надзора на преподаватели и асистенти (или вкъщи за онлайн студентите) е над 70%. Курсът само запознава с изучаваните технологии и дава съвсем начални умения без да влиза в дълбочина. Целта не е научаване на обхванатите технологии, а запознаване с тях.

В първите няколко теми студентите се запознават с HTML5 платформата. Чрез много практически упражнения се изучават основите на езика за описание на уеб съдържание HTML в комбинация с езика за стилизиране на уеб съдържание CSS и езика JavaScript, с който се изграждат динамични клиентски уеб приложения, изпълнявани в уеб браузъра (front-end разработка). Изучават се базови елементи на езика JavaScript - неговият синтаксис, обхват на променливите, условни конструкции, цикли, масиви, обекти, функции и работа с тях, достъп до елементите в страницата през DOM. Продължава се с практическо използване на технологията AJAX за извличане на данни от REST услуги и достъп до BaaS услуга за съхранение на данни в cloud среда (Kinvey). За да свържат всичко изучавано до момента, като практически проект студентите изграждат проста блог система, базирана на HTML5, AJAX и REST услуга.

В следващите няколко теми студентите се запознават с PHP и MySQL. След инсталация и конфигурация на работна среда за PHP (XAMPP или LAMP), те се запознават с езика, неговият синтаксис, условни конструкции, цикли, масиви, функции. Продължава се с много кратко запознаване на HTTP протокола и обработка на GET и POST заявки с PHP. Следва много кратко запознаване с релационните бази данни и MySQL чрез примери и практически упражнения. Изучава се дефинирането на таблици и връзки между тях, писане на много прости SQL заявки и достъп до МySQL от PHP - извличане, добавяне, промяна и изтриване на редове. За да свържат всичко изучавано в последните няколко теми, като практически проект студентите изграждат проста блог система, базирана на PHP и MySQL.

След като преминат през тези теми, студентите се запознават със C# Web разработката. Започва се с практическо опознаване на MS SQL Server и технологията Entity Framework за достъп до данни от C# приложения. Следват основите на технологията за изграждане на сървърни уеб приложения ASP.NET MVC - изгледи, контролери, модели, форми, достъп до данни, регистрация на потребители и вход (login). Следва разработка на практически проект - проста блог система, базирана на ASP.NET MVC, Entity Framework и SQL Server.

В последните няколко теми студентите се запознават с Java Web разработката. Започва се с кратко въведение в езика Java - синтаксис, променливи, условни конструкции, цикли, масиви, списъци, класове и обекти. Следва запознаване с Hibernate ORM и достъпа до MySQL база данни от Java. Продължава се с Java Web приложенията (Servlets / JSP) и технологията за Java уеб разработка Spring MVC. Следва разработка на практически проект - проста блог система, базирана на Java, Spring MVC, Hibernate и MySQL.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

Software Technologies - юли 2018
14 Лекции Лектор Ален Паунов
Software Technologies - юли 2018 Icon

Записани в курса до сега: 889

Software Technologies - март 2018
15 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Software Technologies - март 2018 Icon

Записани в курса до сега: 589

Software Technologies - октомври 2017
28 Лекции Лектор Светлин Наков
Software Technologies - октомври 2017 Icon

Записани в курса до сега: 512

Software Technologies - юли 2017
30 Лекции Лектор Владимир Дамяновски
Software Technologies - юли 2017 Icon

Записани в курса до сега: 556

Software Technologies - февруари 2017
37 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Software Technologies - февруари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 392

Software Technologies - октомври 2016
36 Лекции Лектор Ангел Георгиев
Software Technologies - октомври 2016 Icon

Записани в курса до сега: 689

Software Technologies - юни 2016
13 Лекции Лектор Светлин Наков
Software Technologies - юни 2016 Icon

Записани в курса до сега: 729

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на уеб страници с HTML и CSS
 • Работа с REST, JSON, jQuery, AJAX
 • Уеб разработка с ASP.NET MVC - основи
 • Уеб разработка със Spring MVC - основи
 • Основни концепции на Symfony Framework
 • Основни концепции на Node.JS и Express.JS
 • Изграждане на уеб страници с HTML и CSS
  Работа с REST, JSON, jQuery, AJAX
 • Уеб разработка с ASP.NET MVC - основи
  Уеб разработка със Spring MVC - основи
 • Основни концепции на Symfony Framework
  Основни концепции на Node.JS и Express.JS

Теми