Spring Advanced
Loading...
Spring Advanced Кандидатствай

Spring Advanced

Spring Advanced Advanced
Кандидатствай

За курса

Курсът "Spring Advanced" надгражда знанията, необходими за разработване на съвременни web приложения. Включват се и по-сложни теми от Java уеб разработката със Spring Framework, като работа с потребители, роли, сесии, странициране, работа с Web API и Rest архитектура, кеширане на данните, автентикация и сигурност на уеб приложенията. Освен това, в курса се разглежда тестване на функционалности, деплой и мониторинг на вече готово приложение. Курсът приключва със защита на собствен проект базиран на работната рамка Spring. Курсът набляга на много практически упражнения, чрез които ви въвлича в реални проекти за изработка на уеб страници, създаване на цялостни модерни уеб сайтове с добра визия, съвременна структура и мобилна поддръжка.

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на REST услуги със Spring

 • Автентикация и сигурност

 • Архитектура в Spring MVC приложенията

 • Деплойване на Spring MVC приложение

 • Основи на тестването в уеб приложенията, изградени със Spring MVC

 • Изграждане на по-сложни уеб приложения с работна рамка Spring

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Web API and REST controllers
 • 4. Spring Security
 • 5. HATEOAS
 • 6. Workshop
 • 7. Error Handling
 • 8. Events
 • 9. Aspect Oriented Programming (AOP)
 • 10. Workshop
 • 11. Unit And Integration Testing
 • 12. Containerization & Documentation
 • 13. Workshop And Q&A
 • 14. Deployment, Hosting and Monitoring
 • 15. Online Project Defense
 • 16. Online Project Defense Retake