Spring Data
Loading...
Spring Data Кандидатствай

Spring Data

Spring Data Fundamentals
Кандидатствай

За курса

В курса ще разгледаме в детайли работата с една съвременна ORM технология: Hibernate, която е на практика стандарт за ORM в Java приложенията. Hibernate позволява mapping между релационна база и обектно-ориентиран модел (Java класове) чрез подходите "database first" и "code first" и предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата данни и извършване на CRUD операции от Java. Spring Data от своя страна надгражда още повече стандартния API и предоставя както допълнително ниво на абстракция, така и лесен начин за обработка на данните от базата. В курса ще демонстрираме утвърдени практики при изграждане на database layer на сложни системи в Java приложения чрез вградени имплементации на шаблона Repository и използването на слой на услугите (Service Layer), както и импорт и експорт към различни формати за данни (JSON, XML).

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на връзки между приложение и база данни

 • Използване на подхода Database First

 • Използване на подхода Code First

 • Работа с бази данни посредством ORM framework

 • Работа с XML и JSON формати на данни

 • Правилно изграждане на архитектура на приложение

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Database Access with JDBC
 • 4. Exercise: Database Access with JDBC
 • 5. ORM Fundamentals
 • 6. Workshop: Custom ORM
 • 7. Introduction to Hibernate
 • 8. Exercise: Introduction to Hibernate
 • 9. Hibernate Code First
 • 10. Exercise: Hibernate Code First
 • 11. Spring Data Intro
 • 12. Exercise: Spring Data Intro
 • 13. Spring Data Advanced Quering
 • 14. Exercise: Spring Data Advanced Quering
 • 15. Spring Data Auto Mapping Objects
 • 16. Exercise: Spring Data Auto Mapping Objects
 • 17. JSON Processing
 • 18. Exercise: JSON Processing
 • 19. XML Processing
 • 20. Exercise: XML Processing
 • 21. Q&A
 • 22. Exam Preparation
 • 23. Workshop - MVC Project
 • 24. Workshop - MVC Project
 • 25. Regular Exam
 • 26. Retake Exam