Spring Data
Loading...

Spring Data

Кредити 15 Ниво: Medium

За курса

В курса ще разгледаме в детайли работата с една съвременна ORM технология: Hibernate, която е на практика стандарт за ORM в Java приложенията. Hibernate позволява mapping между релационна база и обектно-ориентиран модел (Java класове) чрез подходите "database first" и "code first" и предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата данни и извършване на CRUD операции от Java. Spring Data от своя страна надгражда още повече стандартния API и предоставя както допълнително ниво на абстракция, така и лесен начин за обработка на данните от базата. В курса ще демонстрираме утвърдени практики при изграждане на database layer на сложни системи в Java приложения чрез вградени имплементации на шаблона Repository и използването на слой на услугите (Service Layer), както и импорт и експорт към различни формати за данни (JSON, XML).

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Spring Data - февруари 2020
8 Лекции Лектор Траян Илиев
Spring Data - февруари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 227

Hibernate - юни 2019
11 Лекции Лектор Николай Банкин
Hibernate - юни 2019 Icon

Записани в курса до сега: 104

Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - октомври 2018
11 Лекции Лектор Дончо Минков
Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - октомври 2018 Icon

Записани в курса до сега: 128

Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - март 2018 Icon

Записани в курса до сега: 104

Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - октомври 2017
28 Лекции Лектор Николай Банкин
Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - октомври 2017 Icon

Записани в курса до сега: 53

Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - юни 2017
30 Лекции Лектор Васил Пеевски
Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - юни 2017 Icon

Записани в курса до сега: 85

Databases Advanced - Hibernate - октомври 2016
32 Лекции Лектор Божидар Гевечанов
Databases Advanced - Hibernate - октомври 2016 Icon

Записани в курса до сега: 132

Умения, които ще придобиеш

 • Правилно изграждане на архитектура на приложение
 • Изграждане на връзки между приложение и база данни
 • Използване на подхода Database First
 • Използване на подхода Code First
 • Работа с бази данни посредством ORM framework
 • Работа с XML и JSON формати на данни
 • Правилно изграждане на архитектура на приложение
  Изграждане на връзки между приложение и база данни
 • Използване на подхода Database First
  Използване на подхода Code First
 • Работа с бази данни посредством ORM framework
  Работа с XML и JSON формати на данни