Spring MVC
Loading...

Spring MVC

Кредити 18 Ниво: Advanced

За курса

Курсът "Spring MVC" ще ви научи как се изграждат съвременни Java уеб приложения с архитектурата Model-View-Controller, използвайки HTML5, бази данни, Hibernate / Spring Data и други Java технологии. Изучава се технологичната платформа Spring Framework, нейните компоненти и архитектура, създаването на MVC уеб приложения, дефинирането на модели, изгледи и частични изгледи с Thymeleaf / JSP view engine, дефиниране на контролери, работа с бази данни и интеграция с Hibernate, Spring Data и MySQL. Курсът включа и по-сложни теми от Java уеб разработката със Spring Framework като работа с потребители, роли и сесии и приключва с изработване и защита на собствен проект базиран на работната рамка Spring.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Java MVC Frameworks - Spring - ноември 2019
8 Лекции Лектор Дончо Минков
Java MVC Frameworks - Spring - ноември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 111

Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2019
12 Лекции Лектор Радослав Евгениев
Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 127

Java MVC Frameworks - Spring - юли 2018
13 Лекции Лектор Иван Йонков
Java MVC Frameworks - Spring - юли 2018 Icon

Записани в курса до сега: 65

Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2018
13 Лекции Лектор Иван Йонков
Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 98

Java MVC Frameworks - Spring - март 2017
31 Лекции Лектор Теодор Димитров
Java MVC Frameworks - Spring - март 2017 Icon

Записани в курса до сега: 103

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на уеб приложения с работна рамка Spring MVC
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Основи на тестването в уеб приложенията, изградени със Spring MVC
 • Деплойване на Spring MVC приложение
 • Архитектура в Spring MVC приложенията
 • Изграждане на REST услуги със Spring
 • Изграждане на уеб приложения с работна рамка Spring MVC
  Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Основи на тестването в уеб приложенията, изградени със Spring MVC
  Деплойване на Spring MVC приложение
 • Архитектура в Spring MVC приложенията
  Изграждане на REST услуги със Spring