Spring Advanced
Loading...

Spring Advanced

Spring Advanced Advanced

За курса

Курсът "Spring Advanced" надгражда знанията, необходими за разработване на съвременни web приложения. Включват се и по-сложни теми от Java уеб разработката със Spring Framework, като работа с потребители, роли, сесии, странициране, работа с Web API и Rest архитектура, кеширане на данните, автентикация и сигурност на уеб приложенията. Освен това, в курса се разглежда тестване на функционалности, деплой и мониторинг на вече готово приложение. Курсът приключва със защита на собствен проект базиран на работната рамка Spring. Курсът набляга на много практически упражнения, чрез които ви въвлича в реални проекти за изработка на уеб страници, създаване на цялостни модерни уеб сайтове с добра визия, съвременна структура и мобилна поддръжка.

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на уеб приложения с работна рамка Spring MVC

 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони

 • Основи на тестването в уеб приложенията, изградени със Spring MVC

 • Деплойване на Spring MVC приложение

 • Архитектура в Spring MVC приложенията

 • Изграждане на REST услуги със Spring

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Spring Boot Introduction
 • 4. Spring Essentials
 • 5. Workshop
 • 6. Thymeleaf & Controllers
 • 7. Error Handling
 • 8. Unit Testing & Isolation
 • 9. JS & Ajax (JQuery)
 • 10. Workshop
 • 11. Integration Testing
 • 12. Filters & User Authentication
 • 13. Workshop
 • 14. Theoretical Exam
 • 15. Project Defense
 • 16. Retake Theoretical Exam
 • 17. Retake Project Defense