Spring MVC
Loading...

Spring MVC

Кредити 18 Ниво: Advanced

За курса

Курсът "Spring Advanced" надгражда знанията, необходими за разработване на съвременни web приложения. Включват се и по-сложни теми от Java уеб разработката със Spring Framework, като работа с потребители, роли, сесии, странициране, работа с Web API и Rest архитектура, кеширане на данните, автентикация и сигурност на уеб приложенията. Освен това, в курса се разглежда тестване на функционалности, деплой и мониторинг на вече готово приложение. Курсът приключва със защита на собствен проект базиран на работната рамка Spring. Курсът набляга на много практически упражнения, чрез които ви въвлича в реални проекти за изработка на уеб страници, създаване на цялостни модерни уеб сайтове с добра визия, съвременна структура и мобилна поддръжка.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Spring Advanced - юни 2020
8 Лекции Лектор Лъчезар Балев
Spring Advanced - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 165

Java MVC Frameworks - Spring - ноември 2019
8 Лекции Лектор Дончо Минков
Java MVC Frameworks - Spring - ноември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 111

Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2019
12 Лекции Лектор Радослав Евгениев
Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 127

Java MVC Frameworks - Spring - юли 2018
13 Лекции Лектор Иван Йонков
Java MVC Frameworks - Spring - юли 2018 Icon

Записани в курса до сега: 65

Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2018
13 Лекции Лектор Иван Йонков
Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 98

Java MVC Frameworks - Spring - март 2017
31 Лекции Лектор Теодор Димитров
Java MVC Frameworks - Spring - март 2017 Icon

Записани в курса до сега: 103

Умения, които ще придобиеш

 • Основи на тестването в уеб приложенията, изградени със Spring MVC
 • Деплойване на Spring MVC приложение
 • Архитектура в Spring MVC приложенията
 • Изграждане на REST услуги със Spring
 • Автентикация и сигурност
 • Изграждане на по-сложни уеб приложения с работна рамка Spring
 • Основи на тестването в уеб приложенията, изградени със Spring MVC
  Деплойване на Spring MVC приложение
 • Архитектура в Spring MVC приложенията
  Изграждане на REST услуги със Spring
 • Автентикация и сигурност
  Изграждане на по-сложни уеб приложения с работна рамка Spring