Loading...

СофтУни ЦПО

Център за професионално обучение към “СофтУни ЦПО” ЕООД (ЕИК 204464320) е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) (линк), предоставящ образователни услуги в сферата на дигиталните компетенции по направления 481 (компютърни науки), 482 (приложна информатика) и 213 (компютърна графика).

Softuni Education Softuni Education Softuni Education Softuni Education Softuni Education

Изисквания за получаване на "Удостоверение за професионално обучение" от МОН

Уважаеми курсисти, в случай, че желаете да Ви бъде издадено удостоверение на МОН за професионално обучение (образец 3-37 на МОН) по част от професия след успешно положен изпит с оценка над 3.00 от изпита по практика и над 3.00 от изпита по теория, чрез бутон “Подай документи за професионално обучение” от секция "Обучения" в профила Ви, изпратете следните документи на основание чл. 14 от Закона за професионалното образование и обучение:

 • Медицински документ, удостоверяващ, че професията, за която се обучавате, не Ви е противопоказна. Документът може да е медицинско свидетелство, карта от медицински преглед, служебна бележка или друг медицински документ, издаден към началото на курса от лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, болница и др.), в който се удостоверява, че не Ви е противопоказно да се обучавате на компютърни умения. Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на курса. Курсистите, които имат подадени заявки към предишни курсове, могат да използват медицинския документ, с който разполагат и не е нужно да го подновяват.
 • Документ за входящо образователно равнище – удостоверение за завършен Х клас съгласно отменения ЗНП или диплома за средно образование, или диплома за висше образование – за курсове от Software University (Софтуерно инженерство) и SoftUni Digital.
 • Документ за входящо образователно равнище – удостоверение за завършен ХII клас съгласно отменения ЗНП или диплома за средно образование, или диплома за висше образование – за курсове от SoftUni Creative и Software University (Курсовете от модулите: Системна администрация, Компютърни мрежи и Изкуствен интелект).
 • Снимка
 • Посочените документи е необходимо да изпратите за всеки отделен курс до 14 дни от датата на започване на съответния курс.

Оценяване:

Съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 13. (1) Оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 1, ал. 2 се извършва в точки, съответно за всяка част на изпита:

 • 1. за частта по теория на професията - максимален брой 100 точки;
 • 2. за частта по практика на професията - максимален брой 100 точки.

(2) Окончателната оценка от изпита по чл. 1, ал. 2 в брой точки се формира след успешното полагане на всяка част от изпита по ал. 1 и се изчислява в зависимост от степента на професионална квалификация, която се придобива по формула, съответно за:

 • 1. първа степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой точки е равна на 0,3 × получения брой точки от частта по теория на професията + 0,7 × получения брой точки от частта по практика на професията;
 • 2. втора степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой точки е равна на 0,4 × получения брой точки от частта по теория на професията + 0,6 × получения брой точки от частта по практика на професията;
 • 3. трета и четвърта степен на професионална квалификация - окончателната оценка в брой точки е равна на 0,5 × получения брой точки от частта по теория на професията + 0,5 × получения брой точки от частта по практика на професията.

(3) Окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2 в брой точки се превръща в цифрова оценка с точност до 0,01 по формулата:
Цифрова оценка = окончателната оценка в брой точки × 0,06.

(4) Окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2 е с количествен и качествен показател с точност до 0,01 и се определя, както следва:

 • 1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 - качествен показател "слаб";
 • 2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 - качествен показател "среден";
 • 3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 - качествен показател "добър";
 • 4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 - качествен показател "много добър";
 • 5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 - качествен показател "отличен".

Software University:

 • За професия „Оператор на компютър“ - първа степен на професионална квалификация;
 • За професия „Програмист“ - втора степен на професионална квалификация;
 • За професия „Монтьор на компютърни системи“ - втора степен на професионална квалификация;
 • За професия „Системен програмист“ - трета степен на професионална квалификация;
 • За професия „Организатор Интернет приложения“ - трета степен на професионална квалификация;
 • За професия „Техник на компютърни системи“ - трета степен на професионална квалификация;
 • За професия „Приложен програмист“ - трета степен на професионална квалификация.
 • За "Програмист на изкуствен интелект" - трета степен на професионална квалификация.
 • За "Програмист на роботи" - трета степен на професионална квалификация.

SoftUni Digital

 • За професия „Сътрудник в маркетингови дейности“ - втора степен на професионална квалификация.

SoftUni Creative

 • За професия „Компютърен аниматор“ - трета степен на професионална квалификация;
 • За професия „Компютърен график“ - трета степен на професионална квалификация;
 • За професия „Графичен дизайнер“ - трета степен на професионална квалификация.

ЦПО лиценз

СофтУни ЦПО притежава лицензия 2017121386 / 07.09.2017г. от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение)

https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona

Нормативни документи

София, България ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 78
ПК: 1799
9:00 - 19:30
(Пон. - Петък)
8:30 - 18:00
(Събота и Неделя)
+359 899 555 592
university@softuni.bg
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.