СофтУни ЦПО
Loading...

СофтУни ЦПО

Център за професионално обучение към “СофтУни ЦПО” ЕООД (ЕИК 204464320) е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) (линк), предоставящ образователни услуги в сферата на дигиталните компетенции по направления 481 (компютърни науки), 482 (приложна информатика) и 213 (компютърна графика).

Softuni Education Softuni Education Softuni Education Softuni Education Softuni Education

Изисквания за получаване на "Удостоверение за професионално обучение" от МОН

Уважаеми курсисти, в случай, че желаете да Ви бъде издадено удостоверение на МОН за професионално обучение (образец 3-37 на МОН) по част от професия след успешно положен изпит с оценка над 3.00 от изпита по практика и над 3.00 от изпита по теория, чрез бутон “Подай документи за професионално обучение” от секция "Обучения" в профила Ви, изпратете следните документи на основание чл. 14 от Закона за професионалното образование и обучение:

  • Медицински документ, удостоверяващ, че професията, за която се обучавате, не Ви е противопоказна. Документът може да е медицинско свидетелство, карта от медицински преглед, служебна бележка или друг медицински документ, издаден от лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, болница и др.), в който се удостоверява, че не Ви е противопоказно да се обучавате на компютърни умения. Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на курса.
  • Документ за входящо образователно равнище – удостоверение за завършен Х клас съгласно отменения ЗНП или диплома за средно образование, или диплома за висше образование – за курсове от Software University (Софтуерно инженерство) и SoftUni Digital.
  • Документ за входящо образователно равнище – удостоверение за завършен ХII клас съгласно отменения ЗНП или диплома за средно образование, или диплома за висше образование – за курсове от SoftUni Creative и Software University (Системна администрация и Компютърни мрежи).
  • Снимка
  • Посочените документи е необходимо да изпратите до 14 дни от датата на започване на курса.

ЦПО лиценз

СофтУни ЦПО притежава лицензия 2017121386 / 07.09.2017г. от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение)

https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona

Нормативни документи

София, България ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 78
ПК: 1799
9:00 - 19:30
(Пон. - Петък)
8:30 - 18:00
(Събота и Неделя)
+359 899 555 592
university@softuni.bg