СофтУни ЦПО
Loading...

СофтУни ЦПО

Център за професионално обучение към “СофтУни ЦПО” ЕООД (ЕИК 204464320) е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) (линк), предоставящ образователни услуги в сферата на дигиталните компетенции по направления 481 (компютърни науки), 482 (приложна информатика) и 213 (компютърна графика).

Softuni Education Softuni Education Softuni Education Softuni Education Softuni Education

ЦПО лиценз

СофтУни ЦПО притежава лицензия 2017121386 / 07.09.2017г. от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение)

https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona

Удостоверение за професионално обучение

СофтУни ЦПО издава на успешно завършилите удостоверение за професионално обучение + Europass приложение на английски език (важи в целия европейски съюз)

Необходими документи: успешно завършване на обучението според изискванията на СофтУни ЦПО (успешно полагане на финален изпит и успех Мн. добър 5.00 или по-висок), трите имена, ЕГН, снимка, дата и място на раждане, гражданство, документ за входно образователно равнище и медицински документ (изискват се от ЗПОО)

Нормативни документи

София, кв. Изгрев, ул. "Тинтява" 15-17, етаж 1
ПК: 1113
9:00 - 19:30
(Пон. - Петък)
8:30 - 18:00
(Събота и Неделя)
+359 899 555 592
university@softuni.bg