Професионална програма
Loading...
SHSh99 avatar SHSh99 30 Точки

Сигурен ли си че си слагаш brake point преди да дебъгнеш защото това излиза когато няма brake point

1
hristaki2000 avatar hristaki2000 0 Точки

Даже на снимката се вижда. Да не е да има някакъв проблем с breakpointa?

 

0
SHSh99 avatar SHSh99 30 Точки

Снимката не я виждамe защото нямаме достъп, за да я видим :)

0
14/12/2018 11:28:24
hristaki2000 avatar hristaki2000 0 Точки

https://imgur.com/a/gOjCtrG

0
emo.999 avatar emo.999 399 Точки

Сподели кода да го разгледам. Изпълнява ли се тялото на цикъла?

0
SHSh99 avatar SHSh99 30 Точки

това като ти излезе слагаш ли си входни данни, защото без да въведеш нищо няма кво да ти дебъгне

1
hristaki2000 avatar hristaki2000 0 Точки

package com.company;
import java.lang.reflect.Array;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.*;
import java.util.stream.Collectors;
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        var line = sc.nextLine();
        var namesAndContests = new TreeMap<String,ArrayList<String>>();
        while (!line.equals("end")) {
            var input=line.split(" : ");
            var contest = input[0];
            var name = input[1];
            namesAndContests.putIfAbsent(contest, new ArrayList());
            namesAndContests.get(contest).add(name);

            line=sc.nextLine();
        }


        namesAndContests
                .entrySet()
                .stream()
                .sorted(Map.Entry.<String, ArrayList<String>>comparingByValue(Comparator.comparingInt(ArrayList::size))
                        .reversed().thenComparing(Map.Entry.comparingByKey()))
                .forEach(entry -> {
                    String temp = String.valueOf(entry.getValue().size());

                    System.out.println
                            // removes " " before ":"
                                    (String.join("", entry.getKey().trim(), ": ", temp));

                    entry.getValue()
                            .stream()
                            .sorted(Comparator.comparing(String::new, Comparator.nullsFirst(String.CASE_INSENSITIVE_ORDER)))
                            .forEach(e -> System.out.printf("-- %s%n", e));
                });
    }
}

0
SHSh99 avatar SHSh99 30 Точки

Ами проверих и става просто въвеждаш някяква информация съответстваща на входа и ентер

 

https://imgur.com/a/DCwKsgk

0
14/12/2018 13:14:15