Софтуерно Инженерство

Класиране

#1 6774 точки
RoYaL avatar RoYaL SoftUni Team Trainer
#2 5400 точки
nakov avatar nakov SoftUni Team Trainer
#3 4406 точки
#4 2460 точки
Petya avatar Petya Author
#5 1550 точки
#6 1448 точки
#7 1383 точки
#8 1343 точки
#9 1332 точки
#10 1169 точки
#11 1155 точки
#12 1122 точки
#13 1093 точки
#14 1087 точки
#15 1063 точки
alexandra.svilarova avatar alexandra.svilarova SoftUni Team Forum Admin
#16 977 точки
ChrisPam avatar ChrisPam SoftUni Team
#17 976 точки
#18 976 точки
gdurankiev avatar gdurankiev Author
#19 959 точки
jabalka avatar jabalka SoftUni Team
#20 925 точки
#21 920 точки