Класиране

Класиране

#1 6750 точки
RoYaL avatar RoYaL SoftUni Team Trainer
#2 5355 точки
nakov avatar nakov SoftUni Team Trainer
#3 4408 точки
#4 2460 точки
Petya avatar Petya Author
#5 1550 точки
#6 1381 точки
#7 1341 точки
#8 1331 точки
#9 1312 точки
#10 1168 точки
#11 1154 точки
#12 1122 точки
#13 1092 точки
#14 1087 точки
#15 1057 точки
alexandra.svilarova avatar alexandra.svilarova SoftUni Team Forum Admin
#16 976 точки
#17 976 точки
gdurankiev avatar gdurankiev Author
#18 962 точки
jabalka avatar jabalka SoftUni Team
#19 925 точки
#20 917 точки
#21 907 точки
ChrisPam avatar ChrisPam SoftUni Team