Софтуерно Инженерство
Loading...
dido1092 avatar dido1092 38 Точки

While-Loop - More Exercises 02. Report System

Добър ден, в обяснението на задачата има подвеждане на условние конструкции с '>=' или '<=', където трябва да бъде без '=', предлагам и самия код за да стане по ясно!

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _02.Report_System
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int sum = int.Parse(Console.ReadLine());

            double sumInCash = 0;
            int countCash = 0;
            double sumInCreditCard = 0;
            int countCreditCard = 0;
            double averageCash = 0;
            double averageCreditCard = 0;
            int transaction = 0;
            int cashOrCreditCard = 0;

            while (true)
            {
                string input = Console.ReadLine();
                if (input == "End")
                {
                    Console.WriteLine($"Failed to collect required money for charity.");
                    return;
                }
                else
                {
                    transaction = int.Parse(input);
                    cashOrCreditCard++;
                    if (transaction > 100 && cashOrCreditCard % 2 != 0)
                    {
                        Console.WriteLine("Error in transaction!");
                    }
                    else if (transaction < 10 && cashOrCreditCard % 2 == 0)
                    {
                        Console.WriteLine("Error in transaction!");
                    }
                    else
                    {
                        if (cashOrCreditCard % 2 != 0)
                        {
                            countCash++;
                            sumInCash += transaction;
                        }
                        else if (cashOrCreditCard % 2 == 0)
                        {
                            countCreditCard++;
                            sumInCreditCard += transaction;
                        }
                        Console.WriteLine("Product sold!");
                        if (sumInCash + sumInCreditCard >= sum)
                        {
                            break;
                        }

                    }
                }
            }
            averageCash = sumInCash / countCash;
            averageCreditCard = sumInCreditCard / countCreditCard;
            Console.WriteLine($"Average CS: {averageCash:f2}");
            Console.WriteLine($"Average CC: {averageCreditCard:f2}");
        }
    }
}
 

Забележка:

Маркирам ги в жълто, но незнам защо не излизат?

Става въпрос за реда: if (transaction > 100 && cashOrCreditCard % 2 != 0)

и реда: else if (transaction < 10 && cashOrCreditCard % 2 == 0)

Тагове:
0
Въпроси за SoftUni 18/06/2019 15:19:20
tonkatawe avatar tonkatawe 3 Точки

Защо е необходимо да се прави цялата галимация, като може само да се напише че и в двата случая, сислата са съответно > или < и са != 0 ? Тази задачи ми скъса нервите хаах ;)

0