Професионална програма
Loading...
Vesolini avatar Vesolini 6 Точки

06. Balanced Brackets

Здравейте банда! Може ли някой да ми помогне да разбера къде греша. Judge ми дава 85/100

https://pastebin.com/CckYHSD3

 

6.   Balanced Brackets

You will receive n lines. On those lines, you will receive one of the following:

  • Opening bracket – “(“,
  • Closing bracket – “)” or
  • Random string

Your task is to find out if the brackets are balanced. That means after every closing bracket should follow an opening one. Nested parentheses are not valid, and if two consecutive opening brackets exist, the expression should be marked as unbalanced.

Input

  • On the first line, you will receive n – the number of lines, which will follow
  • On the next n lines, you will receive “(”, “)” or another string

Output

You have to print “BALANCED”, if the parentheses are balanced and “UNBALANCED” otherwise.

Constraints

  • n will be in the interval [1…20]
  • The length of the stings will be between [1…100] characters

Examples

Input

Output

 

Input

Output

8

(

5 + 10

)

* 2 +

(

5

)

-12

BALANCED

 

6

12 *

)

10 + 2 -

(

5 + 10

)

 

 

UNBALANCED

Тагове:
0
Module: C# Advanced
Savas avatar Savas 34 Точки

Бих казал една хубава задача, но има един недостатък – намирам, че условието не е добре формулирано. По принцип има да се направят 2-3 проверки. За тези като мен, които се загубиха в превода – ще напиша на български какво се иска в условието, за да може да се пробвате да решите задачата сами преди да погледнете към чуждите решения.

  • За да имаме BALANCED - след всяка отваряща скоба, трябва да има затваряща скоба.
  • Две еднакви скоби, една след друга, не се толерират - следователно крайния резултат ще е UNBALANCED.
  • Не е ОК и да се започва със затваряща скоба т.е. ако най-първата скоба, която се появи на входа е затваряща – резултата следва да е UNBALANCED.
2
19/05/2020 19:43:27
Angello avatar Angello 1 Точки

За неточната формулировка си абсолютно прав, благодарско от мен!

0
Elena123456 avatar Elena123456 30 Точки

Здравейте, имам същата задача във Fundamental модула и Judge ми дава 85/100. Може ли  да ми помогнете да открия къде греша в кода си? Затруднявам се да добавя проверката за две последователни еднакви скоби и може би тук е проблема.

using System;

namespace TrainingWithData2
{
    class MainClass
    {
        public static void Main()
        {

            int rangeofLines = int.Parse(Console.ReadLine());
            int countOpenBracket = 0;
            int countClosedBracket = 0;

            string line = Console.ReadLine();
            if(line==")")
            {
                Console.WriteLine("UNBALANCED");
            }

            else {
                for (int i = 0; i < rangeofLines - 1; i++)
                {

                    if (line == "(")
                    {
                        countOpenBracket++;

                    }
                    else if (line == ")")
                    {
                        countClosedBracket++;

                    }
                    line = Console.ReadLine();
                }
            }

 

            if (countOpenBracket == countClosedBracket)
            {
                Console.WriteLine("BALANCED");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("UNBALANCED");
            }

 

        }

        }
        }

 

0
Savas avatar Savas 34 Точки

На български съм направил коментари в кода Ви.
Опитал съм се да се впиша във вашата логика… май кода трудно си личи какъв е бил в началото :)
По принцип логиката може доста да се оптимизира…
Ползвал съм return-и, което не го намирам за много коректно, но иначе трябва да се пренашише целия код за да се избегне ползването им.

 

using System;

namespace TrainingWithData2
{
    class MainClass
    {
        public static void Main()
        {

            int rangeofLines = int.Parse(Console.ReadLine());
            int countOpenBracket = 0;
            int countClosedBracket = 0;

            // кода по-долу търси да "хване" първа затваряща скоба...
            // но той ще изследва за първа затвяряща скоба САМО за първия подаден символ
            // затова по-добре да го няма 

            //string line = Console.ReadLine();
            //if (line == ")")
            //{
            //    Console.WriteLine("UNBALANCED");

            //}

            //else
            //{
            
            // ще използваме една променлива в която да съхраняваме всяка предходна скоба и да я сравняваме.
            // като за начало ще сложим ")" скоба - така, ако първо дойде ")" - ще получим сигнал за
            // УНБАЛАНЦЕД... реално нямаме две еднакви скоби, но пък - нямаме право да имаме първа ")" скоба
            // така проверяваме и за първа скоба
            string previousBracket = ")";


            // нещо с диапазона има объркано тук
            // за да не се бъркате, когато неработите с индекси (тогава няма как да не започнете от 0)
            // може да ползвате логичното от i=1 до i<= n
            //for (int i = 0; i < rangeofLines - 1; i++)
            for (int i = 1; i <= rangeofLines; i++)
            {

                // преместил съм входа да е най-отгоре.
                // вход, който се намира най-отдолу в цикъл е нелогичен и може да доведе до грешки 
                // (примерно ако искате да направяите скип на някой от циклите)
                string line = Console.ReadLine();


                if (line == "(")
                {
                    countOpenBracket++;

                    // -------------------------------------------------- това е редно да стане метод ----------
                    // тук ще проверим дали сегашната скоба е същата като предишната
                    if (line == previousBracket)
                    {
                        // ако скобите са еднакви - значи резултата следва да е ЪНБАЛАНСЕД
                        Console.WriteLine("UNBALANCED");
                        return;

                        // ако искаме да оставим да бъде въведен целия вход на задачата =>
                        // няма да приключваме с return, a ще трябва да си направим една bool променлива
                        // някъде извън цикъла, за да може да съхраним информацията, че сме имали две
                        // поредни скоби - и после най-накрая да се съобразим с тази bool и да принтираме
                        // съобразно дали сме имали две поредни скоби
                    }
                    else
                    {
                        // ако скобите не са еднакви
                        previousBracket = line;
                    }
                    // ----------------------------------------------------------------------------------
                }
                else if (line == ")")
                {
                    countClosedBracket++;

                    // -------------------------------------------------- това е редно да стане метод ----------
                    // тук ще проверим дали сегашната скоба е същата като предишната
                    if (line == previousBracket)
                    {
                        // ако скобите са еднакви - значи резултата следва да е ЪНБАЛАНСЕД
                        Console.WriteLine("UNBALANCED");
                        return;

                        // ако искаме да оставим да бъде въведен целия вход на задачата =>
                        // няма да приключваме с return, a ще трябва да си направим една bool променлива
                        // някъде извън цикъла, за да може да съхраним информацията, че сме имали две
                        // поредни скоби - и после най-накрая да се съобразим с тази bool и да принтираме
                        // съобразно дали сме имали две поредни скоби
                    }
                    else
                    {
                        // ако скобите не са еднакви
                        previousBracket = line;
                    }
                    // ----------------------------------------------------------------------------------

                }
                //line = Console.ReadLine();
            }
            //}

            if (countOpenBracket == countClosedBracket)
            {
                Console.WriteLine("BALANCED");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("UNBALANCED");
            }

        }

    }
}

 

 

 

 

1
17/06/2020 18:53:13
Elena123456 avatar Elena123456 30 Точки

Благодаря за подробното разяснение! :)

0