Професионална програма
Loading...
Desislava011 avatar Desislava011 0 Точки

1.Sort Numbers

Здравейте! Някой може ли да ми помогне? Judge ми дава 60/100 .. Благодаря предварително!

Условие -->

1. Sort Numbers
Read three real numbers and sort them in descending order. Print each number on a new line.
Examples
Input Output
2
1
3

3
2
1
-2
1
3

3
1
-2

0
0
2

2
0
0

 

Моя код:

using System;

namespace ConsoleApp14
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            double a = double.Parse(Console.ReadLine());
            double b = double.Parse(Console.ReadLine());
            double c = double.Parse(Console.ReadLine());
            double x = 0;

            if (b<a)
            {
                x = a;
                a = b;
                b = x;
            }
            else if(c<a)
            {
                x = c;
                c = a;
                a = x;
            }
            else if(c<b)
            {
                x = c;
                c = b;
                b = x;
            }
            else if(a==b)
            {
                x = a;
                a = b;
                b = x;
            }
            else if(a==c)
            {
                x = a;
                a = c;
                c = x;
            }
            else if(b==c)
            {
                x = b;
                b = c;
                c = x;
            }
            Console.WriteLine(c);
            Console.WriteLine(b);
            Console.WriteLine(a);
        }
    }
}

Тагове:
0
Fundamentals Module
JsDSU avatar JsDSU 3 Точки

Здравейте! Поствам Ви едно решение за Java, в което не е необходим използването на проверки If / if else. 


public class sortNumber {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    ArrayList<Integer> arrayList = new ArrayList<Integer>();
    arrayList.add(Integer.parseInt(scan.nextLine()));
    arrayList.add(Integer.parseInt(scan.nextLine()));
    arrayList.add(Integer.parseInt(scan.nextLine()));

    Collections.sort(arrayList);
    Collections.reverse(arrayList);
    for (int counter: arrayList){
      System.out.println(counter);
    }

  }
}
0
17/01/2021 17:02:56
stoian_delev avatar stoian_delev 3 Точки

Може ли малко съдействие къде е грешката 40/100? Благодаря.

 

https://pastebin.com/vHiA7yeC

0
stoian_delev avatar stoian_delev 3 Точки

Открих си грешката :)

0
JsDSU avatar JsDSU 3 Точки

:)yes

0