Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
VladimirMikov avatar VladimirMikov 28 Точки

Проблем с решението на задача 7

Здравейте, бих искал да се обърна към вас за помощ при решението на задача 07. Sum Prime Non Prime от Nested Loops - Exercise. С моето решение по-долу покривам 3-те теста, но получавам в judge едва 70%. Прилагам линк от условието, и judge, както и кода, който съм написал. Благодаря предварително!

https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/36461/exercise-problem-descriptions-programming-basics-with-csharp-november-2018/2179

https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1165#6

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _06.Equal_Sums_Left_Right_Position
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string simbol = "";
      
      int prime = 0;
      int nonPrime = 0;
      int sumPrime = 0;
      int sumNonPrime = 0;
      while ((simbol=Console.ReadLine())!="stop")
      {
        int number = int.Parse(simbol);
        int count = 0;
        if (number<0)
        {
          Console.WriteLine("Number is negative.");
          continue;

        }
        for (double i = 1; i <=number; i++)
        {

          double test = number / i;
          double test10 = test * 10;
          if (test10%10==0)
          {
            count++;
          }
          
        }
        if (count>2)
        {
          nonPrime++;
          sumNonPrime += number;

        }
        else
        {
          prime++;
          sumPrime += number;
        }
        

      }
      Console.WriteLine($"Sum of all prime numbers is: {sumPrime}");
      Console.WriteLine($"Sum of all non prime numbers is: {sumNonPrime}");
    }
  }
}

 

Тагове:
prohause avatar prohause 163 Точки
Best Answer

Грешна ти е логиката за това кое число е prime и nonprime. Ако получиш 0 или 1 ги добавяш към nonprime. За всички останали правиш цикъл for i=2;i<number;i++. Ако имаш число което се дели на i без остатък значи пак не е просто.

0
Cwetomir95 avatar Cwetomir95 16 Точки

Колега давам ти моето решение, дано ти реши проблемите .

Решение : https://pastebin.com/HEXk73BT

0