Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Pilichev avatar Pilichev 0 Точки

03.Odd / Even Position For-Loop Exercise C#

Може ли някой да ми помогне за тази задача дава ми 0/100 ето ми го кода.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Odd_Even
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double n = double.Parse(Console.ReadLine());

            double EvenSum = 0.0; double OddSum = 0.0;
            double EvenMin = Double.MaxValue; double OddMin = Double.MaxValue;
            double EvenMax = Double.MinValue; double OddMax = Double.MinValue;

            for (double i = 1; i <= n; i++)
            {
                double num = double.Parse(Console.ReadLine());

                if (i % 2 == 0)
                {
                    EvenSum += num;

                    if (num > EvenMax) { EvenMax = num; }
                    if (num < EvenMin) { EvenMin = num; }
                }
                else
                {
                    OddSum += num;

                    if (num > EvenMax) { OddMax = num; }
                    if (num < EvenMin) { OddMin = num; }
                }
            }
            if (n == 0)
            {
                Console.WriteLine("OddSum=0,\nOddMin=No,\nOddMax=No\nEvenSum=0,\nEvenMin=No,\nEvenMax=No");
            }
            if (n == 1)
            {
                Console.WriteLine("OddSum={0},\nOddMin={1},\nOddMax={2}\nEvenSum=0,\nEvenMin=no,\nEvenMax=no"
                    , OddSum, OddMin, OddMax);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("OddSum={0},\nOddMin={1},\nOddMax={2}", OddSum, OddMin, OddMax);
                Console.WriteLine("EvenSum={0},\nEvenMin={1},\nEvenMax={2},", EvenSum, EvenMin, EvenMax);
            }
        }
    }
}
 

Тагове:
marina.kolova avatar marina.kolova 34 Точки

Във for-цикъла, проверката ти за odd number е с evenMin и evenMax, вместо с oddMin и oddMax.

И принтирането накрая не е ок. При принтирането не проверявай по n. n ти е просто броя числа, които се въвеждат, доколкото помня.

Ето го 100/100: https://pastebin.com/169EKyTt Писан е отдавна, сега бих го написала по-прегледно, но и така ще се ориентираш, предполагам.

0
Pilichev avatar Pilichev 0 Точки
marina.kolova, много ти благодаря
0