Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
nika_29 avatar nika_29 2 Точки

Programming Fundamentals - Lists Exercises 05.Array Manipulator.HELP

Здравейте.Може ли някой да ми каже къде греша.Моят код-

https://pastebin.com/ZJgxDSWB

Условието:

5.   * Array Manipulator

Write a program that reads an array of integers from the console and set of commands and executes them over the array. The commands are as follows:

 • add <index> <element> – adds element at the specified index (elements right from this position inclusively are shifted to the right).
 • <index> <element 1> <element 2> … <element n> – adds a set of elements at the specified index.
 • contains <element> – prints the index of the first occurrence of the specified element (if exists) in the array or -1 if the element is not found.
 • remove <index> – removes the element at the specified index.
 • shift <positions> – shifts every element of the array the number of positions to the left (with rotation).
  • For example, [1, 2, 3, 4, 5] -> shift 2 -> [3, 4, 5, 1, 2]
 • – sums the elements in the array by pairs (first + second, third + fourth, …).
  • For example, [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8] -> [3, 9, 13, 8].
 • print – stop receiving more commands and print the last state of the array.
Тагове:
0
Programming Fundamentals
GeorgiPaunov avatar GeorgiPaunov 230 Точки
Best Answer

case "Add" трябва да е case "add"

case "remove":

numbers.RemoveAt(index3);

Освен това никога не излизаш от while цикъла. Махни от switch-a case "print" и проверявай в началото на while-a if (comandArgs[0] == "print") break; и си изнеси принтирането под while-a.

0
17/02/2019 19:01:19
nika_29 avatar nika_29 2 Точки

Мерси много.Разбрах къде греша

0