Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Todora_NN avatar Todora_NN 0 Точки

Някой вижда ли грешка в кода?Търсим лицето на трапец с вход : 8, 13, 7. C#

 1. using System;

 2. using System.Collections.Generic;

 3. using System.Linq;

 4. using System.Text;

 5. using System.Threading.Tasks;

 6.  

 7. namespace Trapezoid_area

 8. {

 9.     class Program

 10.     {

 11.         static void Main(string[] args)

 12.         {

 13.             var b1 = double.Parse(Console.ReadLine());

 14.             var b2 = double.Parse(Console.ReadLine());

 15.             var h = double.Parse(Console.ReadLine());

 16.             var area = (b1 + b2) * h / 2;

 17.             Console.WriteLine(area);

 18.  

 19.         }

 20.     }

 21. }

 22. //Does anyone see a code error?

Тагове:
0
Programming Basics with C#
Iv_Konov avatar Iv_Konov 115 Точки

Здравей,

коригирах форматировката на резултата:

Console.WriteLine($"{area:f2}");

 

Поздрави,

Иван

0
18/02/2019 17:55:52
Todora_NN avatar Todora_NN 0 Точки

Благодаря Ви, за бързият отговор.

Хубава вечер!

0
Hristo.HG avatar Hristo.HG 2 Точки

Здравей,

може би било по-добре като си декларираш променливите вместо var да използваш double. така или иначе като казваш конзолата да си ги прочете (т.нар. парсване) си казала double и в паметта е заделено количество като за тип данни double. 

 а вече като си изкарваш резултата може да кажеш : Console.WriteLine("{0:F2}", area);

0
21/02/2019 23:52:41
Todora_NN avatar Todora_NN 0 Точки

Благодаря Ви , за помощта и хубав ден от мен :)

0