Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Bobby89 avatar Bobby89 0 Точки

06. Cinema Tickets (Runtime error)

    Здравейте! 

 След доста опити и поправяния на задача 6. Cinema Tickets от изпита PB Exam 6-7 April,  получавам верни резултати като изход, но в джъдж гърми. Zero tests са ми коректни, но всички останали са (Runtime error). Не мисля че имам безкраен цикъл. Някой може ли да ми представи работещо решение или да ми открие грешката.

 Това е моето решение:  https://pastebin.com/mw43vxkb

 Линк в джъдж:  https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1596#5 

                                                                               Поздрави!

Тагове:
0
Programming Basics with C#
zjelev avatar zjelev 7 Точки

Ето работещо решение:

using System;

namespace _06._Cinema_Tickets
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string movie = Console.ReadLine();
            byte numStudent = 0;
            byte numStandard = 0;
            byte numKid = 0;
            while (movie != "Finish")
            {
                byte seats = byte.Parse(Console.ReadLine());
                byte movieTickets = 0;
                for (int i = 0; i < seats; i++)
                {
                    string seatType = Console.ReadLine();
                    if (seatType == "End")
                    {
                        break;
                    }
                    else if (seatType == "student")
                    {
                        numStudent++;
                    }
                    else if (seatType == "standard")
                    {
                        numStandard++;
                    }
                    else if (seatType == "kid")
                    {
                        numKid++;
                    }
                    movieTickets++;
                }
                Console.WriteLine($"{movie} - {(float)movieTickets / seats * 100:f2}% full.");
                movie = Console.ReadLine();
            }
            int totalTickets = numStudent + numStandard + numKid;
            string output = string.Format($"Total tickets: {numStudent + numStandard + numKid}\n" +
                $"{(float)numStudent / totalTickets * 100f:f2}% student tickets.\n" +
                $"{(float)numStandard / totalTickets * 100f:f2}% standard tickets.\n" +
                $"{(float)numKid/totalTickets * 100f:f2}% kids tickets.");
            Console.WriteLine(output);
        }
    }
}

0
Bobby89 avatar Bobby89 0 Точки

Благодаря.

0